BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Jarosław
Tytuł
Interim management jako współczesne rozwiązanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce
Interim Management as a New Solution for Corporate Management in Poland
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 16, s. 101-111, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnej gospodarki
Słowa kluczowe
Zarządzanie kryzysowe, Konsulting, Menedżer, Zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie tymczasowe
Crisis management, Consulting, Manager, Management, Enterprise management, Interim management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W odpowiedzi na coraz szybciej zmieniające się warunki, w których muszą działać przedsiębiorstwa, i wynikająca z tego potrzeba zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej, powstała koncepcja zarządzania zwana interim management (IM). Inaczej zwana jest też zarządzaniem tymczasowym i polega na zatrudnianiu przez przedsiębiorstwa menedżerów z zewnątrz, którzy obecni są w firmie przez określony czas, najczęściej do roku. Powoływani są do wykonania konkretnych zadań i z tego też są rozliczani. Interim managers zatrudniani są najczęściej w podejmowaniu takich wyzwań, jak: restrukturyzacja przedsiębiorstwa czy zarządzanie w kryzysie. Głównymi cechami opisywanych menedżerów są niezależność - nie są oni związani na trwałe z organizacją, oraz doświadczenie - wynikające z wieloletniego zarządzania różnymi jednostkami. Interim management jest ściśle związany z konsultingiem. Największą różnicą jest to, że interim management wymaga większego zaangażowania we wdrożenie wypracowanych koncepcji działania i partycypacji w ryzyku niepowodzenia przedsięwzięcia. (abstrakt oryginalny)

In response to fast changing conditions in which companies have to operate - and the consequent need to hire highly qualified managers - the concept of management called interim management emerged. In other words it is called temporary management and is based on hiring company managers from outside to work for the company for a specified period, usually for a year. They are appointed for specific tasks and they are responsible for them. Interim managers are usually employed in such activities as: a company's reorganization and crisis management. The main attributes of the managers are independence (as they are not permanently associated with the organization) and longstanding experience in the management of different units. Interim management is very closely related to consulting, but the biggest difference is that the interim management requires a greater commitment to implementation of the previously elaborated concept of operation and participation in the risk of the projects failure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bridson, J., Goss, D., 2006, Understanding Interim Management, Human Resource Management Journal, vol. 8, iss. 4, s. 39-41.
 2. Dziewit, U., 2014, Interim Management, czyli rozwiązania biznesowe szyte na miarę, ABC.com.pl, 12 listopada, http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/interim-management-czyli-rozwiazania-biznesowe-szyte-na-miare [dostęp: 22.02.2015].
 3. Głowacki, A., Interim Management, wypowiedź na konferencji "Interim Management - nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą" 28.11.2014 r., materiał niepublikowany.
 4. Institute of Interim Management, 2011, Guide to Interim Management, http://iim.org.uk/defined/ [dostęp: 13.12.2014].
 5. Mądra., E., Niesiobędzka-Rogatko, K., Sobiecki, G., Wendt, R., 2014, Metodyka Interim Management, Warszawa.
 6. Odgers Interim, 2014, The Emergence of the 'Interim Consultant' in the Health Sector, http://www.odgersinterim.com/clients/case-studies-testimonials/case-study/the-emergence-of-the-interim-consultant-in-the-health-sector-4117/ [dostęp: 11.02.2015].
 7. Stowarzyszenie Interim Managers, 2014a, Czym jest Interim Management?, http://stowarzyszenieim.org/czym-jest-interim-management [dostęp: 13.12.2014].
 8. Stowarzyszenie Interim Managers, 2014b, Kim jest Interim Manager?, http://stowarzyszenieim.org/kim-jest-interim-manager [dostęp: 13.12.2014].
 9. Stowarzyszenie Interim Managers, 2014c, Najczęstsze zastosowanie, http://stowarzyszenieim.org/najczestsze-zastosowanie [dostęp: 13.12.2014].
 10. Suchodolska, M., 2013, Menedżer do brudnej roboty. Wchodzi do gry, kiedy problemy przerastają prezesów, Gazeta Prawna, 18 stycznia, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/674621,menedzer_do_brudnej_roboty_wchodzi_do_gry_kiedy_problemy_przerastaja_prezesow.html,2 [dostęp: 12.13.2014].
 11. Wendt, R., 2011, Interim Management, Money.pl, 2 listopada, http://manager.money.pl/patronaty/artykul/interim;management,100,0,971876.html [dostęp: 13.02.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu