BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowogródzka Teresa (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce)
Tytuł
The Consumer in the Polish Organic Food Market : a Siedlce Example
Konsument na rynku żywności ekologicznej w Polsce na przykładzie Siedlec
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (38), 2016, nr 111, s. 89-101, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Żywność ekologiczna, Segmentacja, Preferencje konsumenta
Organic food, Segmentation, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zanalizowano zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej. Zaprezentowano takie zagadnienia, jak: charakterystyka konsumentów (ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów żywności ekologicznej), zwrócono uwagę na konieczność segmentacji konsumentów, z uwzględnieniem ich preferencji odnośnie żywności ekologicznej. Przedstawione zostały także oznaczenia umożliwiające rozpoznanie żywności ekologicznej przez konsumentów. Słowa kluczowe: konsument, preferencje, żywność ekologiczna, segmentacja.

This paper deals with consumer attitude and behaviour towards organic food. Among other things, it presents a profile of organic food consumers together with an attempt to differentiate them according to their preferences for organic food. The paper also discusses food labelling which makes it possible for the customer to get information about whether a particular item of food is organic or not.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Charter M., Greener marketing, Greenleaf, London 1992.
 2. Grzybowska-Brzezińska M., Uwarunkowania zmian zachowań konsumentów na rynku żywności, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego no 609, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu no 16, Szczecin 2010.
 3. Jeżewska-Żychowicz M., Wpływ innowacyjności konsumentów na ich zachowania na rynku nowej żywności, "Handel Wewnętrzny" no 2/2008.
 4. Kuśmierczyk K., Szczepniec-Puchalska D., Zmiany w konsumpcji żywności w Polsce, "Przemysł Spożywczy" 2008, no 12/2008.
 5. Mazurek-Łopacińska K., Polacy wobec nowych tendencji w konsumpcji, IRWiK, Warszawa 2003.
 6. Nagalewska-Radłowska Ż., Kielesińska A., Nowe produkty mięsne na rynku (opracowywanie i komercjalizacja) a opinie i zachowania konsumentów, [w:] Pilarski S. (ed.), Decyzje konsumentów i ich determinanty, UWM, Olsztyn 2003.
 7. Pilarski S., Grzybowska M., Brzeziński M., Rynek żywności ekologicznej, Wyż- sza Szkoła Agrobiznesu, Łomża 2003.
 8. Sawicka J., Certyfikowana żywność opiera się kryzysowi, "Supermarket Polska", no 11/2009.
 9. Sirieix L., Schaer B. (2005), Buying organic food in France - Habits and Trust, IFMA Congress,"Working Paper" no 1/2005.
 10. Sołtysiak U. (ed.), Rolnictwo ekologiczne. Od teorii do praktyki, Stowarzyszenie EKOLAND, Warszawa 1993.
 11. Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006.
 12. Szołtysek K. (2004), Zarys problematyki żywności ekologicznej, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lange, Wrocław 2004.
 13. Torjusen H., Sangstad L., O'Doherty Jansen K. I in. (2004), European Consumers' Conceptions of Organic Food, A Review of Available Research, SIFO, Professional report no 4.
 14. Tyburski J., Żakowska-Biemans S. (2007), Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, SGGW, Warszawa 2007.
 15. Wilk I., Konsument w koncepcji marketingu ekologicznego, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego no 609, Problemy Zarządzania, Finansów i marketingu no 16, Szczecin 2010.
 16. Wójcik G. (2012), Znaczenie rolnictwa ekologicznego w Polsce w kontekście przemian na lata 2011-2014 [in:] Wiadomości Zootechniczne R.L., no 4/2012.
 17. www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Kontrola-i-certyfikacja, access: 31.03.2016
 18. Zabrocki R., Znaczenie badań konsumenckich w kształtowaniu jakości i konkurencyjności usług żywieniowych, [in:] Juchniewicz M. (ed.), Zarządza nie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, cz. II, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006.
 19. Zegan M., Jeznach M., Rola informacji i edukacji w rozwoju rynku żywności funkcjonalnej, [in:] Gutkowska K., Narojek L. (ed.), Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 2005.
 20. Żakowska-Biemans S., Gutkowska K., Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu