BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Postawy etyczne studentów według opinii studentów Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Ethical Attitudes Students in the Opinion of Students the Faculty of Economic Westpomeranien Technological University in Szczecin
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 241-252, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Etyka, Szkolnictwo wyższe, Badania ankietowe
Students, Ethics, Higher education, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wzorca postaw etycznych studentów i poziomu akceptacji przez nich nieetycznych zachowań występujących w tej grupie społecznej. W końcowej części artykułu zostały przedstawione propozycje działań, które według studentów mogą być podejmowane w celu kształtowania i promowania wśród członków tej grupy podstaw etycznych. W artykule zostały przedstawione wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2014-2015 na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (WE ZUT).(fragment tekstu)

Education is the primary goal of the university. During that process students acquire knowledge and develop skills that can be used in their future professional and social life. The goal of higher education is also shaping ethical attitudes students. The article presents the results of research which aimed to recognize the pattern of ethical attitudes of students and the level of acceptance by students of unethical behaviour of members of this social group. In the final part of the article are presented proposals for action, which in the opinion of students, can help in shaping and promoting the ethical attitudes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciczkowski W. 1996. Wartości moralne nauczyciela akademickiego. Pedagog. Szk. Wyż. (4), 158-162.
 2. Czeladko R. 2011. Jedenaste - nie ściągaj na SGH!, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/ /1,114873,3098021.html, dostęp: 20.10.2014.
 3. Dobiegała A. 2014. Kończy się sesja. Komórka, długopis, zegarek - tak ściągają studenci, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,15452714,Konczy_sie_sesja, dostęp: 14.02.2014.
 4. Dobre obyczaje w kształceniu akademickim. 2004. Red. K. Kloc, E. Chmielecka. Warszawa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 5. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad. 1996. Warszawa, Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN.
 6. Grabau A. 2012. Przyzwolenie na ściąganie, http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/przyzwoleniena- sciaganie, dostęp: 12.02.2015.
 7. Haber L. 1996. Studenci niepaństwowych wyższych szkół biznesu - nowy segment rynku edukacyjnego. Pedagog. Szk. Wyż. (4), 72-75.
 8. Jedenaste nie ściągaj - analiza zjawiska ściągania i propozycje rozwiązania problemu dla SGH w ramach konkursu ogłoszonego przez prof. zw. dr. hab. Adama Budnikowskiego, Rektora SGH. 2015, http://ftp.sgh.waw.pl/sknekonomii/materialy/Jedenaste%20nie%20sciagac.pdf, dostęp: 20.10.2015.
 9. Kawczyński S. 2007. Problem plagiatowania w szkolnictwie wyższym. Charakterystyka elektronicznego systemu antyplagiatowego. E-mentor 2(19), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/412, dostęp: 15.06.2015.
 10. Kodeks Etyki Studenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 2012, http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/news/projekt_kodeks_etyki_studenta.pdf, dostęp: 15.06.2015.
 11. Michowska M., Kaczmarek J., Basińska K., Olejniczak M. 2008. Ocena postaw etycznych nauczycieli akademickich oraz studentów akademii medycznej w Gdańsku. Ann. Acad. Med. Gedan. 38, 51-64.
 12. Nadolna B. 2015. Postawy etyczne nauczycieli akademickich według opinii studentów Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica, 319(79)2, 155-166.
 13. Pogonowska B. 2004. Naruszanie obyczajów w kształceniu akademickim - kryteria studentów, w: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim. 2004. Red. K. Kloc, E. Chmielecka. Warszawa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 129-131.
 14. Studenci Harvarda będą musieli złożyć przysięgę o uczciwości. Pierwszy raz w historii. 2014, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15930616,Studenci_ Harvarda, dostęp: 6.09.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu