BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sirakoulis Kleanthis (Technological Education Institute of Thessaly)
Tytuł
Students' Evaluation of Teaching Makes Happy Professors Does it Improve Students' Learning Level? Case Study of a Project Scheduling Course
Ocena nauczania przez studentów uszczęśliwia nauczycieli czy poprawia jakość kształcenia studentów? Studium przypadku - zajęcia z planowania projektu
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 253-268, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Nauczanie, Studenci, Jakość kształcenia, Studium przypadku, Zarządzanie projektem, Nauczyciele
Teaching, Students, Quality education, Case study, Project management, Teachers
Uwagi
summ.
streszcz.
Abstrakt
W ostatnich latach obserwować można starania podejmowane przez Unię Europejską, mające na celu reformę szkolnictwa wyższego. Jest to konieczne w obliczu wyzwań, przed którymi stoi Europa, takich jak kryzys gospodarczy, bezrobocie, zwłaszcza osób młodych, zmieniająca się sytuacja demograficzna, pojawianie się nowej konkurencji, nowych technologii i metod pracy. Wysiłki te mają między innymi na celu zachęcenie studentów do dzielenia się informacjami zwrotnymi, które pozwolą na identyfikację ewentualnych problemów w procedurach nauczania i uczenia się oraz ich uwzględnianie w programach kształcenia. Jednym z narzędzi służących poprawie jakości kształcenia jest ocena jakości kształcenia przeprowadzana przez studenta SET (Student Evaluation of Teaching). Niniejszy artykuł opisuje eksperyment przeprowadzony na jednej z greckich uczelni. Celem eksperymentu było zbadanie tego, jak poprawiony program kształcenia wpłynął na rezultaty nauczania i ocenę jakości kształcenia przez studentów. Badanie opinii studentów przeprowadzono z użyciem trzech kwestionariuszy i wywiadów. Wstępne wyniki eksperymentu wskazują na to, że ogólny odbiór przedmiotu planowanie projektu był pozytywny, a ocena profesora prowadzącego zajęcia znacznie wzrosła. Jednakże kwestią dyskusyjną pozostaje to, czy świadczy to jednoznacznie o poprawie wyników nauczania.(abstrakt oryginalny)

A continuous effort from the European Union to transform the European higher education institutes can be observed in recent years. It is necessary as Europe is facing considerable challenges: economic crisis, unemployment of young people in particular, changing demographics, emergence of new competitors, new technologies and modes of working. This effort is, among others, aimed to encourage, welcome, and take account of student feedback in order to detect problems in the teaching and learning procedures. The Student Evaluation of Teaching (SET) is one of the tools used to improve educational quality. The paper presents an experiment that was conducted at a Greek University. The experiment aims to investigate how renewed educational material affected both the students' learning outcomes and the Student Evaluation of Teaching. Three questionnaire-based surveys and a set of interviews were conducted. The primary results of the experiment show that the students' overall reception of the course on Project Scheduling was positive and accompanied by a significant increase in professors' rating. However, it is debatable whether one can speak of significant improvement in learning outcomes..(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission. 2013. Report to the European Commission on Improving the quality of teaching and learning in Europe's higher education institutions. Luxemburg, Publications Office of the European Union.
 2. Gkountroumpi E., Sdrolias L., Škodová-Parmová D., Aspridis G., Kakkos N., Cudlínová E., Belias D., Dvořáková-Líšková Z. 2015. The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of Business Administration of the Technological Educational Institute (T.E.I) of Thessaly Greece by Applying a Benchmarking Approach, in: Proceedings of ADVED15 International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, October 12-14, 2015. [b.w.].
 3. Langbein L. 2008. Management by results: Student evaluation of faculty teaching and the mis- -measurement of performance. Econ. Educ. Rev. 27, 417-428.
 4. Mengel T. 2008. Outcome-based project management education for emerging leaders - A case study of teaching and learning project management. Inter. J. Proj. Manag. 26, 275-285.
 5. Millhiser W.P., Szmerekovsky J.G. 2012. Teaching Critical Chain Project Management: The Academic Debate and Illustrative Examples. INFORMS Trans. Educ. 12(2), 67-77.
 6. Marzo-Navarro M., Pedraja-Iglesias M., Rivera-Torres P. 2005. A new management element for universities: satisfaction with the offered courses. Inter. J. Educ. Manag. 19(6), 505-526.
 7. Ojiako U., Ashleigh M., Chipulu M., Maguire S. 2011. Learning and teaching challenges in project management. Inter. J. Proj. Manag. 29, 268-278.
 8. Pollack J., Adler D. 2014. Emergent trends and passing fads in project management research: A scientometric analysis of changes in the field. Inter. J. Proj. Manag., http://dx.doi.org/10.1016/ /j.ijproman, access: 4.11.2014.
 9. Reif H.L., Mitri M. 2005. How university professors teach project management for information systems. Comm. The ACM 48(8).
 10. Uyttewaal E. 2005. Dynamic scheduling with Microsoft Office Project 2003: The book by and for professionals. [b.m.], Co-published with International Institute for Learning, Inc.
 11. Vanhoucke M. 2012. Project management with dynamic scheduling: Baseline Scheduling. Risk Analys. Proj. Control. 18.
 12. Vanhoucke M. 2014. Teaching integrated project management and control: Enhancing student learning and engagement. J. Modern Proj. Manag. 1(3), 98-107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu