BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borak Aleksandra
Tytuł
Technika obrony przed wrogimi przejęciami pac-man defense na przykładzie spółek Vistula & Wólczanka oraz W.Kruk
Pac-Man Defense from Hostile Takeovers Presented on the Example of Vistula & Wolczanka and W.Kruk
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 16, s. 112-122, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnej gospodarki
Słowa kluczowe
Wrogie przejęcie, Zarządzanie strategiczne, Studium przypadku, Strategia obronna
Hostile takeover, Strategic management, Case study, Defense strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Vistula & Wólczanka SA, W. Kruk SA
,
Abstrakt
W artykule opisano początki kształtowania się techniki pac-man defense na rynku amerykańskim oraz pierwsze zanotowane wykorzystanie techniki. Następnie przedstawiono cechy charakterystyczne tej specyficznej metody obrony wraz z omówieniem przyczyn jej rzadkiego występowania. Przeprowadzono analizę case study polskiego przypadku wykorzystania pac-man defense, począwszy od złożenia oferty przejęcia, aż po moment kontrataku oraz konsekwencje wykorzystania pac-man defense dla obu firm. Celem artykułu jest zaprezentowanie techniki obrony przed wrogimi przejęciami pac-man defense na przykładzie spółek Vistula & Wólczanka oraz W.Kruk. (abstrakt oryginalny)

The article describes a very early beginning of the pac-man defense technique, indicating the moment when the technique was identified for the first time. The article also characterizes the technique and points out the reasons why it occurs very seldom. Research methods used in this article are a profound analysis of Polish and international literature and case study analysis of the one and only identified Polish example of the pac-man defense. The methods applied make it possible to present the main scope of pac-man defense technique and they reveal managerial decisions relevant for a decision making process while using the pac-man defense. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 05/GRUPA WKRUK_2007_200805230000088866.pdf [dostęp 22.05.2014].
 2. Gaughan, P., A., 2010, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings, V, John Wiley & Sons, New York City.
 3. Gemra, K., 2010, Vistula kontra Monnari czyli walka o przetrwanie, http://www.stockwatch.pl/artykuly/post/2010/01/31/Vistula-kontra-Monnari-czyli-walka-o-przetrwanie.aspx [dostęp: 23.05.2014].
 4. Gorzała, J., 2010, The Art Of Hostile Takeover Defence, Igel Verlag Literatur Michael Matthias Schardt, Hamburg. http://www.tcbn.pl/index.php/baza_wiedzy/poradnik_przedsiebiorcy/artykuly/fuzje_i_przejecia/obrona_pac_mana_przypadek_vistula_wolczanka_ versus_wkruk [dostęp: 22.05.2014].
 5. Johansson, M., Torstensson, M., 2008, Hostile Takeovers. The Power of the Prey,s. 12,16 - 17,26 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:3780/FULLTEXT01.pdf [dostęp: 22.05.2014].
 6. Klein, S., D., Granata, E., Wang, J., 2014, The "Pac Man"Defense Makes a Return Appearance, Morrison & Foerster, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http www.mofo.com files% 2FUploads Images 140123-Pac-Man-Defense.pdf&ei=CTixU_mZI62O7Qb90YGwCw&usg=AFQjCNFuAZm6FyxE6tuBCCby0Ebh5JdFFg&bvm=bv.698 37884,d.ZGU [dostęp: 22.05.2014].
 7. Kokot, K., S., 2006, The Art of the Takeover Defence, The Ukrainian Journal of Business Law, no. 10.
 8. Korpus, J., 2013, Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 9. Money.pl, 2008, Ustalony Parytet Wymiany Akcji W.Kruk na V&W.
 10. Omachel, R., 2013, W imię ojca: historia rodziny Kruków, http://www.newsweek.pl/w-imie-ojca--historia-rodziny-kruków,99841,1,1.html [dostęp: 20.06.2014].
 11. Paćkowski, D., 2012, Rozłam w Vistuli: Wojciech Kruk chce odkupić swoją spółkę jubilerską, http://wiadomosci.stockwatch.pl/rozlam-w-vistuli-wojciech-kruk-chce-odkupic-swoja-spolke-jubilerska,akcje,21283 [dostęp: 22.05.2014].
 12. Pearce, J.,A., Robinson, R., B., 2004, Hostile Takeover Defenses that Maximize Sshareholder Wealth, Business Horizons 47, no. 5.
 13. Rankine, D., Howson, R, 2008, Przejęcia. Strategie i procedury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Różyński, P., 2011, Rekiny finansjery uwielbiają wrogie przejęcia, Forsal.pl, http://forsal.pl/artykuly/505789,rekiny_finansjery_uwielbiaja_wrogie_przejecia.html [dostęp: 22.05.2014].
 15. Skonsolidowany raport grupy kapitałowej W.Kruk za rok 2007, http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2008-05/GRUPA_WKRUK_2007_200805230000088866.pdf [dostęp 22.05.2014].
 16. Sudarsanam, S., 1998, Fuzje i przejęcia, Borzęcki i Nowak, WIG PRESS, Warszawa.
 17. Szymański, M., Nogalski, B., 2011 Obrona przed wrogim przejęciem. Jak chronić swój biznes, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 18. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vistula Group Spółka Akcyjna, 2014, http://vistulagroup.pl/files/reportsperiodical/srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_za_1_kw 2014r.pdf [dostęp 22.05.2014].
 19. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vistula Group Spółka Akcyjna, 2014, http://vistulagroup.pl/files/reportsperiodical/srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_za_1_kw 2014r.pdf [dostęp 22.05.2014].
 20. Targalski, J., Francik, A., 2009, Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą, C.H. Beck, Warszawa.
 21. Trinity Capital Business Network, 2010, Obrona Pac-Mana. Przypadek Vistula & Wólczanka versus W.Kruk.
 22. The New York Times, 20 Listopada 2010,Orgins ofthe Pac-Man Defense, New York City, http://www.nytimes.com/1988/01/23/business/origins-of-the-pac-man-defense.html [dostęp 22.05.2014].
 23. WKruk.pl, 2013, Historia Firmy, http://wkruk.pl/Historia-cabout-pol-185.html [dostęp: 23.05.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu