BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipowski Krzysztof
Tytuł
Znaczenie analizy finansowej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa Energa Elektrociepłownia Kalisz S.A. w latach 2010-2012
The Importance of Financial Analysis for the Functioning of Company Energa Elektrociepłownia Kalisz S.A. in the Period 2010-2012
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 16, s. 123-135, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnej gospodarki
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Sprawozdanie finansowe, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Rozwój przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo energetyczne
Financial analysis, Financial statements, Enterprises functioning in the market, Enterprise development, Energy distribution companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono, w jaki sposób analiza finansowa może zostać wykorzystana do określonych czynności zarządczych w jednostkach gospodarczych. Artykuł dzieli się na trzy główne części. Pierwsza z nich dotyczy rozwoju przedsiębiorstwa, przybliżając różnorodne podejście i cele na podstawie teorii ekonomii i obserwowanej praktyki gospodarczej. W dalszej części objaśnieniu podlega metodologia, przydatność i efekty wykorzystania analizy finansowej pod kątem zarządzania przedsiębiorstwem dążącym do szeroko rozumianego rozwoju. Ostatnia część to praktyczne zaprezentowanie wybranych wskaźników analizy finansowej wraz z wnioskami płynącymi z obserwacji na podstawie danych ekonomiczno-finansowych jednego z polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Za cel w artykule przyjęto wskazanie znaczenia i istotności przeprowadzenia analizy finansowej dla menedżerów jednostek gospodarczych dążących do ogólnie rozumianego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

This article describes how the instrument of financial analysis can be used for other specific management activities in business units. This article is divided into three main parts. The first one describes development of the company, bringing a variety of approaches and goals based on the economic theory and the observed business practice. The following part describes methodology, relevance and effects of using the financial analysis for business management aimed at a broadly understood development. The last part is a practical presentation of the selected pool of indicators of the financial analysis. Moreover, it contains the conclusions made on the basis of economic and financial data from one of the Polish manufacturing enterprises. The aim of the article is to present the importance and relevance of financial analysis for managers of enterprises focused on development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dach, Z., 2007, Mikroekonomia - dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe SYNABA, Kraków.
 2. Gabrusewicz T., 2010, Rachunkowość społecznej odpowiedzialności w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Beck, Warszawa.
 3. Gabrusewicz, W., 2005, Podstawy analizy finansowej, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Kaczmarczyk, S., 2007, Zastosowanie badań marketingowych: zarządzenie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Kowalczyk, M. (red.), 2011, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz.
 6. Olszewski, J., 2012, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin.
 7. Pierścionek, Z., 1996, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Rekowski, M., 2011, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia Marek Rekowski, Poznań.
 9. Sierpińska, M., Jachna, T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Szabłowski, J. (red.), 2008, Rozwój przedsiębiorstwa - szanse i zagrożenia, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania: Europejskie Konsorcjum Prywatnych Szkół Wyższych, Siedlce.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591.
 12. Waśniewski, T., Skoczylas, W., 2004, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 13. Witecka, J. (red.), 2007, Słownik pojęć ekonomicznych, cz. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu