BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulik-Górecka Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Korzyści dydaktyczne ze współpracy uczelni ekonomicznej z Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
The Analysis of Didactic Benefits from the Cooperation between University of Economics and Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 269-278, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Controlling, Kształcenie, Wyniki badań, Dydaktyka
Management accounting, Controlling, Learning, Research results, Didactics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie korzyści, zarówno uczelni ekonomicznych, jak i studentów, wynikających ze współpracy z organizacją zawodową zrzeszającą praktyków, jaką jest CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).(fragment tekstu)

In the world of dynamic development of civilization, the meaning of higer education for national aims has come into great prominence. The goal of the paper is the analysis of profits, which universities as well as students can obtain from the cooperation between university and international organisation - Chartered Institute of Management Accountants. In the paper the contemporary requirements from universities and students' expectations have been described. Moreover, the role of the Chartered Institute of Management Accountants in development of managers qualifications has been presented. In the practical part of the paper, the author has described the results of questionnaire research about expectations of the students of University of Economics in Katowice.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buttler D. 2014. Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rynku pracy. Eduk. Ekon. Menedż. 2(32), 195-208.
 2. CIMA, http://www.cimaglobal.com, dostęp: 2.11.2016.
 3. Clark B. 1998. Creating Entrepreneurial University: Organizational pathways of transition. Paris, International Association of Universities.
 4. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. 2001. Zarządzanie organizacjami. Toruń, TNOiK Dom Organizatora, 48-73.
 5. Huczek M. 2008. Przedsiębiorczość sektora publicznego. Zesz. Nauk. WSH 1, 22-25.
 6. Kraśnicka T. 2009. Przedsiębiorczość sektora publicznego i jego uwarunkowania, w: Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Katowice, Wydaw. UE w Katowicach.
 7. López A.S. 2013. Towards a model of entrepreneurial universities: significance, theory and research implications. Rev. Manag. Inn. Creat. 6, 1-15.
 8. Proces boloński, http://www.nauka.gov.pl/proces-bolonski, dostęp: 2.11.2016 r.
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. DzU z 2011 r., nr 253, poz. 1520.
 10. Rudolf S. 2005. Pożądane kierunki zmian w systemie edukacji ekonomicznej, w: Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyższym. Red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska. Warszawa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 11-19.
 11. Sawicki K. 2007. Wybrane kierunki rozwoju rachunkowości, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień. Warszawa, SKwP, 586.
 12. Sławecki B., Kąkolewicz-Wach A. 2012. Chcemy pracy!" - motywacje i oczekiwania studentów wobec uczelni ekonomicznych. Eduk. Ekon. Menedż. Probl. Innow. Proj. 3(25), 149-164.
 13. Stępień M., Pogodzińska-Mizdrak E. 2011. Wybrane problemy dydaktyczne rachunkowości w uczelni wyższej. Zesz. Nauk. UE Krak. 849, 109-129.
 14. Szychta A. 2003. Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości. Zesz. Teoret. Rach. 17(73), 133-134.
 15. Śliwińska K. 2005. Wizja szkoły wyższej. Kierunki rozwoju procesów dydaktycznych na tle postaw i aspiracji młodzieży akademickiej, w: Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyższym. Red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska. Warszawa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 20-25.
 16. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. DzU z 2005 r., nr 164, poz. 1365.
 17. Wroczyńska A. 2013. Oczekiwania współczesnych studentów wobec uczelni wyższych - prezentacja wyników prowadzonych badań. Stud. BAS 3(35), 249-272.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu