BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiercińska Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia w szkolnictwie wyższym przez projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Strengthening the Practical Elements of Higher Education through Projects Funded by the European Social Fund
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 287-296, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Kształcenie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Źródła finansowania
Higher education, Learning, Operational Programme Human Capital, Source of financing
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
European Social Fund (ESF)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości i korzyści, jakie daje udział w programach EFS, jak również prezentacja efektów projektu "Menedżer jutra - wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków zarządzanie oraz finanse i rachunkowość", realizowanego w ramach POKL na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w 2015 r.(fragment tekstu)

There is a serious problem of unemployment among young people in Poland, as in other European Union countries. Research conducted among employers, shows that education programs should include more practical elements. It is a challenge faced by universities today. One of the possibilities is to participate in programs funded by the European Union under the European Social Fund (ESF). In the years 2007-2014, projects could be implemented under the Human Capital Operational Programme. Currently, competitions projects are announced under the Knowledge - Education - Development Operational Programme. The purpose of this article is to present the possibilities and benefits of participation in the programs of the ESF. Also, the example of the project "Manager of Tomorrow" conducted at the Faculty of Management at Gdansk University in 2015, has been presented.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy. 2014. Warszawa, NCBiR,
 2. Bezrobocie rejestrowane. 2015. Warszawa, GUS.
 3. Diagnoza potrzeb uczelni, studentów i absolwentów w zakresie budowania trwałych relacji uczelnia - student - absolwent opartych na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczenia. 2014. Warszawa, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa.
 4. Dryl W. 2015. Ocena kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów kierunków zarządzanie oraz finanse i rachunkowość w kontekście ich przydatności na rynku pracy. Sopot, UGdań.
 5. Europejski Fundusz Społeczny, www.kapitalludzki.gov.pl, dostęp: 6.11.2015.
 6. Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl, dostęp: 6.11.2015.
 7. Grotkowska G., Gajderowicz T., Wincenciak L., Wolińska I. 2014. Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach Poddz. 4.1.2 PO KL. Warszawa, PSDB.
 8. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, www.ncbir.pl, dostęp: 6.11.2015.
 9. Pierwsza dekada Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Efekty wdrażania EFS w latach 2004-2014. 2015. Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.power.gov.pl, dostęp: 6.11.2015.
 10. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 2015. Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.funduszeeuropejskie. gov.pl/, dostęp: 6.11.2015.
 11. Portal Funduszy Europejskich, www.funduszeeuropejskie.gov.pl, dostęp: 6.11.2015.
 12. Program Kapitał Ludzki, www.efs.2007-2013.gov.pl, dostęp: 6.11.2015.
 13. Regulamin Konkursu 1/PRK/POWER/3.1/2015. 2015, www.ncbir.pl, dostęp: 6.11.2015.
 14. Regulamin Konkursu 2/SP/POWER/ 3.1/2015. 2015, www.ncbir.pl, dostęp: 6.11.2015.
 15. Rozporządzenie nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. DzUrz. Unii Europejskiej z dn. 31.7.2006.
 16. Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój, www.power.gov.pl, dostęp: 6.11.2015.
 17. Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2014 roku. 2014. Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 18. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. DZU z 29.08.2014 r., poz. 1146.
 19. Wytyczne w zakresie informacji i promocji funduszy europejskich, www.kapitalludzki.gov.pl, dostęp: 6.11.2015.
 20. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 2015. Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.power.gov.pl, dostęp: 6.11.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu