BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ wykładów z rachunku kosztów na ocenę celów kształcenia na płaszczyźnie pośredniej
The Impact of Cost Accounting Lecture on the Characteristics of Intermediate Plane Evaluation of the Educational Process
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 297-308, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Kształcenie
Cost accounting, Learning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowe znaczenie w procesie kształcenia studentów, poza dokładnym rozpoznaniem kluczowych czynników z nim związanych, ma ocena stopnia realizacji celu. Ich zróżnicowanie względem obszarów naukowych i przedmiotów jest zjawiskiem naturalnym. W tym miejscu rodzą się podstawowe pytania: W jakim stopniu cel procesu kształcenia został zrealizowany? W czym należy upatrywać szans, a w czym zagrożeń? Szukanie odpowiedzi na tak postawione pytania wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy, którą można przeprowadzić w odniesieniu do konkretnego przedmiotu. W związku z tym rozważania w tym artykule będą poświęcone przedmiotowi rachunek kosztów dla inżynierów. Celem artykułu jest identyfikacja cech opisowych procesu kształcenia w ramach tego przedmiotu - czy różnią się one w ocenach kształconych i oczekiwaniach kształcących (standardach wyznaczonych przez prowadzącego). Cel ten został zrealizowany za pomocą metod badawczych, z wykorzystaniem badań ankietowych.(fragment tekstu)

Defined group of characteristics was evaluated by the lecturer (proper pattern was set) and by the students who filled in the questionnaire. Both results were compared and it was shown what is the impact of the lecture "Cost accounting for engineers" on each of given characteristics. Differences between students' indications and the expectations of lecturer were found and evaluated. It was stated that presented methodology allows for assessment of respondent group from the perspective of indirect assessment measures.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bereźnicki F. 2009. Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej. Szczecin, WSH TWP.
  2. Drury C. 1996. Rachunek kosztów. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 34.
  3. Jarugowa A., Malc W., Sawicki K. 1990. Rachunek kosztów. Warszawa, PWE, 54.
  4. Sołtys D. 2014. Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów. Wrocław, Wydaw. UE we Wrocławiu, 38.
  5. Why is direct evidence of student learning required?, https://manoa.hawaii.edu/assessment/ howto/methods.htm, dostęp: 7.06.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu