BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarek Agata, Zgierska Wanda
Tytuł
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w opinii studentów - wyniki XI edycji badania
University of Economics in Poznan in the Opinions of Students - Results of 11th Edition of Survey
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 16, s. 164-176, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnej gospodarki
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Studenci, Badanie opinii
Questionnaire survey, Students, Opinion research
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań University of Economics
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania opinii studentów na temat Uniwersytetu Ekonomicznego, jego funkcjonowania i atrakcyjności dla młodych ludzi, którzy pragną zdobyć wyższe wykształcenie. Wśród pytań zadanych studentom przez członków Studenckiego Koła Naukowego Młodych Statystyków i Demografów znalazły się pytania m.in. o sposób promocji, poziom nauczania, wyposażenie sal dydaktycznych czy księgozbiór biblioteczny. Została poruszona także kwestia e-learningu oraz porównania starej i nowej strony internetowej uczelni. Całość zamyka interpretacja wyników ankiety wraz z przybliżeniem zmian zachodzących w ciągu ostatnich lat w postrzeganiu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przez studentów. (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of the students' survey about the University of Economics, its functioning and attractiveness for young people who want to obtain higher education. Among the questions asked by members of the Student Scientific Association of Young Statisticians there were those about a method of promotion, level of education, equipment of classrooms or collection of books in the library. Students were also asked questions about e-learning and compared the old and the new university website. The authors try to interpret the results of the survey and analyze changes occurring over the years in the students perception of the University of Economics in Poznań. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejczak, A., Wach-Kąkolewicz, A., 2010, Postawy i oczekiwania studentów I roku UEP wobec studiowania na uczelni wyższej, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 2(16), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  2. Buttler, D., 2014, Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 2(32), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  3. Dąbrowski, M., Zając, M., 2011, E-edukacja - analiza dokonań i perspektywa rozwoju, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
  4. Janus A., 2006 Kryteria oceny przez studentów jakości usług edukacyjnych szkół wyższych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 729.
  5. Rosół, M., Kaźmierczyk, J., 2005, Wyniki Badania Opinii Studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Interdyscyplinarne Wykorzystanie Metod Ilościowych, Uniwersytet Szczeciński Katedra Ekonometrii i Statystyki Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie Koło Naukowe Metod Ilościowych, Szczecin.
  6. Sławecki, B., 2012, Rola uczelni ekonomicznych w kształtowaniu postaw wobec rynku pracy - od oczekiwań studentów do kształtowania potencjału do zatrudnienia, w: Andrzejczak, A. (red.), Dylematy i wyzwania kształcenia ekonomistów w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  7. Szreder, M., 2010, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  8. Szwarc, K., 2012, Oczekiwania studentów UEP wobec przyszłego pracodawcy, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 3(25), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu