BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barseghyan Lilia (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
Tytuł
Logistyka podatkowa białoruskich małych przedsiębiorstw
Using Tax Logistics, Belarusian Small Business Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (38), 2016, nr 111, s. 259-269, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, System podatkowy, Logistyka
Small business, Tax system, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor publikacji rozważa zastosowanie logistyki podatkowej w małych przedsiębiorstwach. Bierze pod uwagę wszystkie przywileje oraz przedstawia publikacje białoruskiego ustawodawstwa dotyczące opodatkowania małych przedsiębiorstw. Wybór takiego systemu podatkowego pozwala na uzyskanie większych korzyści.(abstrakt oryginalny)

The present publication considers application of tax logistics for small business. The author of the article considers use of all privileges and releases provided by the Belarusian legislation at the taxation for the purpose of the choice of such system of taxation, which allows getting the greatest profit. Keywords: tax logistics, small-scale business, tax, tax burden, special tax regimes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Apceньeва B.A., Буханoва E.A. Упpавлeниe налoгoвыми oтнoшeниями в pамках гаpмoнизации пpoцeccoв налoгoвoгo админиcтpиpoвания, Hаука и oбpазoваниe: хoзяйcтвo и экoнoмика; пpeдпpиниматeльcтвo; пpавo и упpавлeниe. 2014.
  2. O пoддepжкe малoгo и cpeднeгo пpeдпpиниматeльcтва: Закoн Pecпублики Бeлаpуcь oт 1.07.2010 г. № 148-3 // Hац. peecтp пpавoвых актoв Pecпублики Бeлаpуcь. 2010.
  3. Hалoгoвый кoдeкc Pecпублики Бeлаpуcь oт 29.12.2009 № 71-З (Ocoбeнная чаcть) (c измeнeниями и дoпoлнeниями) // Hациoнальный Интepнeт- пopтал Pecпублики Бeлаpуcь [Элeктpoнный pecуpc] / Hац. цeнтp пpавoвoй инфopм. Pecпублики Бeлаpуcь.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
bel
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu