BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
E-logistyka ery now economy
E-logistics in Now Economy
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 7-21, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
e-logistyka, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Internet, Internet rzeczy
e-logistics, Information and Communication Technology (ICT), Internet, Internet of Things (IoT)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na kolejnym etapie rewolucji przemysłowej wyjątkowa rola przypada dobrze zaprojektowanym i funkcjonującym systemom logistycznym nowoczesnych organizacji. Kluczową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej tych organizacji odgrywają zaawansowane rozwiązania w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, bazującej na ICT (Information and Communication Technology) w zakresie wspomagania procesów logistycznych poprzez stosowanie rozwiązań organizacyjno-informatycznych określanych jako e-logistyka (...)
Obserwowane trendy w zakresie dynamicznego upowszechniania się tzw. III platformy informatycznej, czyli SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud) - mediów społecznościowych, rozwiązań mobilnych, analitycznych i chmurowych - wspierają rozwój nowoczesnych organizacji wpisujących się w model now economy (ekonomii chwili), a realizowanej na gruncie organizacji typu RTE (Real-Time Enterprise). Celem artykułu jest ukazanie istoty oraz znaczenia systemów SMAC w ramach cyfrowej transformacji e-logistyki i ich wpływu na warunki gospodarowania ery now economy. Omawiane trendy rozwojowe zilustrowane są wynikami badań własnych autora oraz statystykami branżowymi. (fragment tekstu)

E-logistics is based on organization-wide ICT-systems of interconnected solutions primarily related to operations. By integrating these and other potentially critical business functions, e-logistics is a powerful tool for integrating and managing information to ultimately drive greater business performance and efficiency. But like so many other aspects of information technology, e-logistics is always evolving and successful ICT professionals are highly conscious of the need for credible information on the trends and innovations that are reshaping, and can and will reshape the landscape of e-logistics use and implementation. This article is aimed at showing the nature and the growing importance of the third ICT-platform in the digital transformation of e-logistics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P. (2016), Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki, "Ekonomiczne problemy usług", nr 123, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Adamczewski P. (2015), E-logistyka w rozwoju organizacji inteligentnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Zabrzu, "Seria Organizacja i Zarządzanie", z. 79, Zabrze.
 3. Antczak R., Łaszkiewicz M., Lachowicz Ł. (2013), A Wave of Digital Change: Trends in Dogital, E-innovation 2013, Raport Deloitte Poland, Warszawa.
 4. Barry D.K. (2013), Web Services. Service-Oriented Architectures and Cloud Computing, Morgan Kaufmann Publishers, New York.
 5. Graham D., Manikas I., Folinas D. (2013), E-logistics and E-Supply Chain Management, Applications for Evolving Business, IGI Global, Hershey.
 6. Holler J., Tsiatsis V. (2014), From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence, Elsevier.
 7. Kozielski R. (2012), Biznes nowych możliwości, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Macaulay J., Buckalew L., Chung G. (2015), Internet of Things in Logistics. A Collaborative Report by DHL and Cisco on Implications and Use Cases for the Logistics Industry, Publ. DHL Customer Solutions & Innovation, Troisdorf.
 9. Marz N., Warren J. (2015), Big Data, Manningan Publications Co.
 10. Mukhopadhyay S.C. (2014), Internet of Things. Challenges and Opportunities, Springer International Publishing Switzerland.
 11. Perera Ch., Ranjan R., Wang L., Khan S., Zomaya A. (2015), Privacy of Big Data in the Internet of Things Era, IEEE IT Professional Magazine, PrePrint (Internet of Anything). Retrieved 1 February.
 12. Report Berg Insight, www.berginsight.com - dostęp 15.08.2016.
 13. Report IDC FutureScape Worldwide IT Industry (2016), Leading Digital Transformation to Scale, New York.
 14. Vongsingthong S., Smanchat S. (2014), Internet of Things: A review of Applications & Technologies, "Suranaree Journal of Science and Technology", No 2.
 15. Wieczerzycki W. (red.), (2012), E-logistyka, PWE, Warszawa.
 16. www2.erp-view.pl/it_solutions/internet_rzeczy_ma_kluczowe - dostęp 31.03.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu