BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurkowski Bartosz
Tytuł
Czas pracy w rozwoju kapitalizmu
Worktime in the History of Capitalism Development
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 24-37, rys., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Kapitalizm, Czas pracy, Czas wolny, Postęp techniczny, Zaspokojenie potrzeb, Konsumpcja, Rozwój gospodarczy
Unemployment, Capitalism, Working time, Leisure time, Technical progress, Meet needs, Consumption, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stopniowe skracanie czasu pracy od początku XIX wieku do dziś to wahadłowy i powolny proces składający się z wielu strajków, demonstracji, aktów legislacyjnych i kompromisów. Obecnie, mimo lekkiego zahamowania w jego dynamice, zwraca się uwagę na społeczne korzyści, które zeń wynikają; przeprowadza się różne eksperymenty oraz pisze raporty na temat nawet 21-godzinnego tygodnia pracy. Celem pracy jest ukazanie procesu skracania czasu pracy jako jednego z istotnych elementów rozwoju gospodarczego w oparciu na literaturze przedmiotu i poszczególnych aktach legislacyjnych. W pierwszej części artykułu przedstawiono skutki wzrostu wydajności, następnie dzieje zmieniających się przepisów odnośnie do liczby godzin pracy, a w trzeciej części współczesne opinie na ten temat. (abstrakt oryginalny)

Progressive technology development can bring about both positive and negative results for humanity, starting from unemployment through over-consumption to the shorter worktime. The consequences differ depending on both authorities in power and peoples attitudes and reactions. Monopoly capitalism stimulates production of plenty of goods at a low cost, however, that system can hardly absorb them. Due to that, suitable publicity is used to create superficial needs in the society. However, with the same worktime, superficial needs provide people with neither peace of mind nor freedom. Gradual worktime shortening from the beginning of the nineteenth century until today is a fluctuating and slow process accompanied by many strikes, demonstrations, legislative acts and compromises. Nowadays, despite its slowdown, much attention is attracted to social benefits which result from it. Different experiments are conducted and reports are written even about 21-hour working week. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baliszewski, T., 2014, Szwecja testuje 6-godzinny dzień pracy, http://natemat.pl/97955,szwecja-testuje-6-godzinny-dzien-pracy [dostęp: 1.02.2016].
 2. Baran, P., 1968, Kapitalizm monopolistyczny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Clark, G., 2014, Pożegnanie z jałmużną, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 4. Coote, A., Franklin, J., Simms, A., 2010,21 hours, http://www.neweconomics.org/publications/entry/21-hours [dostęp: 29.01.2016].
 5. Dahlberg, A., 1932, Jobs, Machines and Capitalism, AMS Press, Nowy Jork.
 6. Douglas, C.H., 1933, Speaks, Douglas Social Credit Association, Sidney.
 7. www.fedee.com/labour-relations/history-of-working-time [dostęp: 3.02.2016].
 8. Goodman, P., 1960, Growing up Absurd, Vintage Books, New York.
 9. Hunnicutt, B.K., 1988, Work without End: Abandoning Shorter Hours for the Right to Work, Temple University Press, Filadelfia.
 10. Hunnicutt, B.K., 1996, Kellogg's Six-hour Day, Temple University Press, Filadelfia.
 11. Kaplan, J., 2008, The Gospel of Consumption, https://orionmagazine.org/article/the-gospel-of-consumption/ [dostęp: 30.01.2016].
 12. Keynes, J.M., 1963, Economic Possibilities for our Grandchildren, w: Essays in Persuasion, W.W. Norton & Co., New York.
 13. Larrouturou, P., Rocard, M., 2004, Temps de travail: sortir du non-sens, http://miroirs.ironie.org/socialisme/www.psinfo.net/entretiens/larrouturou/peurdes35h.html [dostęp: 31.01.2016].
 14. Link, A., Czerwiec, S., 1959, What Happened to the Progressive Movement in the 1920s?, w: American Historical Review 64, Oxford University Press, Oxford.
 15. Marshall, A., 1920, Industry and Trade, Macmillan and co., London.
 16. McGaughey, W., 2011, A short history of shorter working hours, Thistlerose Publications, Minneapolis http://www.shorterworkweek.eom/swwhistory.html#CivII-Anchor [dostęp: 30.01.2016].
 17. Wolne piątki receptą na kryzys, 2009, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,7043628,Wolne_piatki_recepta_na_kryzys.html [dostęp: 30.01.2016].
 18. Nowicka, M., 2015, http://wyborcza.pl/magazyn/1,149285,19219444,zygmunt-bauman-tlumacz-tonacego-swiata.html [dostęp: 29.01.2016].
 19. OECD, https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm#indicator-chart [dostęp: 2.02.2016].
 20. Organiciak, W., 2009, Prawo pracy II Rzeczpospolitej. Szkic dla celów dydaktycznych, w: Z dziejów prawa, t. 2, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 2704, Katowice.
 21. Packard, V., 1960, The Waste Makers, The Social Contract Press, Nowy Jork.
 22. Plener, E., Plener, F.E., Weinmann, F., 1873, The English Factory Legislation, from 1802 Till the Present Time, Chapman and Hall, London.
 23. Polybius, Waterfield, R., 2010, The Histories, Oxford University Press, Oxford.
 24. Rifkin, J., 1995, The End of Work, Putnam Publishing Group, Nowy Jork.
 25. Silverman, R., 2013, Reduce Working Week to 30 Hours, Say Economists, http://www.telegraph.co.uk/finance/jobs/10316850/Reduce-working-week-to-30-hours-say-economists.html [dostęp: 30.01.2016].
 26. Taler, H., 2014, http://www.spidersweb.pl/2014/05/swieto-pracy-skad-sie-wzial-osmiogodzinny-dzien-pracy.html [dostęp: 30.01.2016].
 27. http://www1.umassd.edu/ir/resources/workingconditions/ [dostęp: 3.02.2016].
 28. Wojtyła, K., 1981, Encyklika Laborem Exercens, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/laborem.html [dostęp: 30.01.2016].
 29. Wyścig na dno, http://lexicon.ft.com/Term?term=race-to-the-bottom [dostęp: 3.02.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu