BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarska Agnieszka, Śmiałek Paulina
Tytuł
Uwarunkowania występowania konfliktów w zespole projektowym i metody ich przezwyciężania
The Sources of Conflicts in Team Project and Methods of Avoiding Them
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 38-48, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Sytuacje konfliktowe, Rozwiązywanie konfliktów, Planowanie projektu, Konflikty w przedsiębiorstwie
Conflict situations, Solving conflicts, Project planning, Conflicts in organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestie konfliktu w zespole projektowym. Uwzględniając rosnącą popularność stosowania projektów w organizacjach, w artykule starano się ukazać przyczyny powstawania konfliktu i sposoby jego rozwiązywania w zespole projektowym. Przybliżone zostały podstawowe kwestie związane ze źródłami konfliktu, typy konfliktów oraz podłoże sporów ze względu na cykl życia projektu. Przedstawione zostały również metody rozwiązywania konfliktu, które powinny znaleźć zastosowanie w celu ograniczenia negatywnych skutków nieporozumień. Podkreślono, że konflikty mogą także rodzić pozytywne skutki. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the contention in team Project. We can notice growing popularity of using Projects in organizations. Because of it the sources of conflicts and methods of avoiding them are given here. The types and sources of conflicts are presented in connection with Project life cycle. This article presents methods of solving conflicts what should find use in eliminating negative effects of the conflicts. It is also emphasized that conflicts can produce positive effects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Białyszewski, H., 1983, Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 2. Chmielecki, M., 2013, Zarządzanie konfliktem w zespołach projektowych w świetle wyników badań, w: Listwan, T. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie. Społeczne problemy zarządzania projektami, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, s. 7-20.
 3. Griffin, R., 2009, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Grucza, B., Ogonek, K., Trocki, M., 2003, Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Holstein-Beck, M., 1997, Być albo nie być menedżerem, Infor Book, Warszawa.
 6. Janasz, K., Wiśniewska, J., 2014, Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa.
 7. Kasperek, M., 2011, Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 8. Kirejczyk, E., 2008, Zrozumieć zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kisielnicki, J., 2014, Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 10. Morawski, W., 2012, Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Nicholas, J., Steyn, H., 2012, Zarządzanie projektami, zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 12. Penc, J., 2001, Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 13. Piotrkowski, K., 2006, Organizacja i zarządzanie, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 14. Rummel-Syska, Z., 1990, Konflikty organizacyjne: ujęcie mikrospołeczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 15. Sikora, J., 1998, Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 16. Stabryła, A., 2008, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert D.R., 2001, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Wajda, A., 2003, Organizacja i zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Więcek-Janka, E., 2006, Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu