BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartczak Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zielony łańcuch dostaw - przykłady zastosowania
Green Supply Chain - Examples of Applications
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 23-39, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw, Ekologia
Supply Chain Management (SCM), Logistics in supply chain, Ecology
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ramach ekologistyki duże znaczenie ma funkcjonowanie zielonych łańcuchów dostaw. Omówienie wybranych aspektów z nimi związanych będzie przedmiotem niniejszej pracy, przy czym główny jej cel to scharakteryzowanie najważniejszych przykładów zastosowania tych łańcuchów dostaw, a także opisanie konkretnych korzyści, które są odnoszone dzięki ich funkcjonowaniu. Dzięki temu możliwe będzie zorientowanie się w tym, czy zielone łańcuchy dostaw są już wykorzystywane w rożnych obszarach logistyki na szeroką skalę, a jeśli tak, to jak duża jest liczba tych obszarów. (fragment tekstu)

Nowadays intensive development of logistics is observed in many areas. It becomes possible to minimize the size of the costs incurred in connection with the functioning of various institutions and enterprises, improving the implementation of many processes, including those related to the provision, manufacture, and distribution, as well as increasing the quality of products and services. The development of logistics means it uses more and more innovative methods and tools that affect the activities of various organizations. Ecologistics is among the important areas of the discipline, the green supply chain within it. The paper concerns the examples of green supply chain. It shows the areas where it can be used and presents benefits connected with them. It is worth mentioning that green supply chain significantly contributes to the improvement of the environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baraniecka A. (2015), Rozwój ekologistycznych łańcuchów dostaw jako skutek kryzysów: ekonomicznego i środowiskowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 383.
 2. Ćwik N. (red.) (2011), Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 3. Dytczak M., Ginda G. (2014), Zielona logistyka, "Logistyka", nr 3.
 4. Faruk A.C., Lamming R.C., Cousins P.D., Bowen F.E. (2001), Analyzing, Mapping, and Managing Environmental Impacts along Supply Chains, "Journal of Industrial Ecology", vol. 5, issue 2.
 5. Gorniak J., Krajewski P. (2013), Zielone taksówki jako narzędzie zielonej logistyki, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 60.
 6. Hervani A.A., Helms M.M., Sarkis J. (2005), Performance measurement for green supply chain management, "Benchmarking: An International Journal", vol. 12, isue 4.
 7. Lee H.L. (2011), Nie majsterkuj przy swoim łańcuchu dostaw. Zaprojektuj go od nowa, http://www.hbrp.pl/ryzyko/upload/raport.pdf, dostęp: 23 czerwca 2016.
 8. Leszczyńska A. (2014), Zastosowanie wskaźników rozwoju zrównoważonego w łańcuchu dostaw, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4.
 9. Makowska M., Boguszewski R. (2013), Analiza danych zastanych - zagadnienia wstępne, [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych, Scholar, Warszawa.
 10. Nowicka K. (2015), Innowacje w logistyce miejskiej - ITS jako usługa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 383.
 11. Rodrigue J.P., Slack B., Comtois C. (2001), Green Logistics, [w:] A.M. Brewer, K.J. Button, D.A. Hensher (red.) (2008), Handbook of Logistics and Supply-Chain Management. Handbooks in Transport, Emerald Group Publishing Limited, London.
 12. Rogers D.S., Tibben-Lambke R.S. (1998), Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, University of Nevada.
 13. Roszkowska-Śliż M. (2011a), Budowanie relacji z dostawcami w świetle koncepcji CSR, [w:] N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 14. Roszkowska-Śliż M. (2011b), Studia przypadku, [w:] N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 15. Ryszko A. (2014), Wybrane problemy zarządzania zielonym łańcuchem dostaw, "Logistyka", nr 5.
 16. Shang K.C., Lu C.S., Li S. (2010), A taxonomy of green supply chain management capability among electronics-related manufacturing firms in Tajwan, "Journal of Environmental Management", vol. 91, issue 5.
 17. Srivastava S.K. (2007), Green supply-chain management: A state-of - the-art - literature review, "International Journal of Management Reviews", vol. 9.
 18. Szpręglewska P., Zięba M. (2013), Ekologia jako nowy pomysł na sukces. Rozwój łańcucha dostaw z uwzględnieniem ochrony środowiska, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 60.
 19. Tundys B. (2015), Zielony łańcuch dostaw w gospodarce o okrężnym obiegu - założenia, relacje, implikacje, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 383.
 20. Walker H., Preuss L. (2008), Fostering sustainability through sourcing from small businesses: public sektor perspectives, "Journal of Cleaner Production", vol. 16, issue 15.
 21. Wojtaszczyk S. (2012), CSR w łańcuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym. Doświadczenia firm skandynawskich, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Warszawa.
 22. Zhu Q., Sarkis J. (2004), Relationships between operational practices and performance among early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises, "Journal of Operations Management", vol. 22, issue 3.
 23. Zhu Q., Sarkis J., Geng Y. (2005), Green supply chain management in China: pressures, practices and performance, "International Journal of Operations & Production Management", vol. 25, issue 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu