BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefaniak Joanna
Tytuł
Ignorowane patologie organizacyjne jako źródło dysfunkcji jednostek organizacyjnych
Problem of Selected Organizational Pathologies
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 49-59, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Patologie organizacyjne, Dyskryminacja kobiet, Pracoholizm, Niewypłacalność, Korupcja, Patologia organizacji
Organizational pathologies, Women's discrimination, Workaholism, Insolvency, Corruption, Organisation pathology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematem artykułu są wybrane patologie organizacyjne oraz ich negatywny wpływ na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Celem pracy jest ukazanie istoty często ignorowanych i bagatelizowanych problemów (niekiedy traktowanych jako atrybuty podmiotu) oraz podjęcie problematyki związanej ze społecznymi uwarunkowaniami patologii organizacyjnych. W pracy ukazane zostały wybrane konteksty powstawania patologicznych sytuacji, ich przykłady oraz proponowane rozwiązania. (abstrakt oryginalny)

This paper addresses the problem of selected organizational pathologies and their negative impact on the functioning of organizational units. The aim of this article is to show the essence of often ignored and underestimated problems (sometimes treated as assets of the entity), and to address an issue related to the social consequences of ignoring the organizational pathologies. This text tells us about chosen backgrounds to pathological situations, examples of them and also suggested solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bacon, T.R., 2014, Sztuka skutecznego przywództwa, tłum. A. Błaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
  2. Dybizbańska, A., 2010, Rosnące znaczenie incentive travel jako narzędzia motywowania w Polsce, ACADEMIA, https://www.academia.edu/568489/Rosnące_znaczenie_incentive_travel_jako_narzędzia_motywowania_w_Polsce [dostęp: 22.02.2016].
  3. Franken, R.E., 2005, Psychologia motywacji, tłum. M. Przylipiak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  4. IPO, 2009, Raport eventy imprezy dla firm, http://www.ipo.pl/raporty/re_2009.pdf [dostęp: 28.01.2016].
  5. Kieżun, W., 1978, Zjawiska patologiczne jako bariera sprawności, w: Kieżun, W. (red.), Bariery sprawności organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
  7. Markusik, J., 2011, Coaching w organizacji -jak wdrożyć coaching w firmie? Okiem Coacha HRowca, Świat Coachingu, 27 listopada, http://www.swiatcoachingu.pl/2011-09-27-04-22-47/obszary/334-coaching-w-organizacji-jak-wdrozyc-coaching-w-firmie-okiem-coacha-hrowca [dostęp: 23.02.2016].
  8. Winnicka-Wejs, A., 2014, Patologie w obszarze funkcjonowania ludzi w organizacji (analiza porównawcza wybranych aspektów), Kwartalnik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 4(34), http://eeim.kwartalnik.com.pl/wp-content/uploads/2015/05/Edukacja-34_Winnicka-wejs.pdf [dostęp: 21.02.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu