BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cheba Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Saniuk Sebastian (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wielowymiarowa analiza wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach w Polsce
Multidimensional Analysis of the Use of ICT Technologies in the Enterprises in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 41-53, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Atrakcyjność inwestycyjna
Information and Communication Technology (ICT), Social economic development, Investing attractiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyniki grupowania województw mają na celu m.in. wyodrębnienie obszarów charakteryzujących się zbliżoną intensywnością wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach. Wyniki te wykorzystano również do badania zależności pomiędzy atrakcyjnością inwestycyjną poszczególnych województw a wynikami w zakresie wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)

The purpose of article is to analyze the correlation between the use of ICT technologies in enterprises in Poland and the investment attractiveness of Polish voivodship. Taxonomic measure of development based on the median Weber vector for a classification of level of development in the area of use of ICT technologies in enterprises was implemented. The results allow to identify the regions with the similar level of development in this area of research. It has not been confirm the correlation between the taxonomic measure describing the use of technology ICT in enterprises with the results of the investment attractiveness of regions published by the IBnGR. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk I., Szczecińska B., (2015), Jakość życia w ujęciu obiektywnym w województwach Polski. Analiza porównawcza, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., "Oeconomica", 321(80)3.
 2. Becker A. (2012), Zastosowanie metody Electre Tri do oceny zróżnicowania regionalnego Polski pod względem wyposażenia w nowoczesne technologie ICT w 2011 roku, "Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych", tom XIII/3.
 3. Bossak J.W., Bieńkowski W. (2004), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 4. Daveri F. (2000), Is growth an information technology story in Europe too?, "IGIER Working paper".
 5. Daveri F. (2001), Information technology and growth in Europe, University of Parma and IGIER.
 6. Driffield N., Love J., Lancheros S.,Ttemouri Y. (2013), How attractive is the U.K. for future manufacturing foreign direct investment?, Aston Business School.
 7. Gawlikowska-Hueckel K. (2015), Atrakcyjność inwestycyjna województw, IBnGR, Gdańsk.
 8. Godlewska-Majkowska H. (red.) (2010), Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głownej Handlowej, Warszawa.
 9. Guzik B. (2008a), Atrakcyjność inwestycyjna województw, Gospodarka Narodowa, nr 3.
 10. Guzik B. (2008b), Próba oszacowania profilu inwestorów prywatnych na podstawie badań atrakcyjności inwestycyjnej województw, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 3.
 11. Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Warszawa, Diffin.
 12. Oliner S.D., Sichel D.E. (2000), The resurgence of growth in the late 1990s: In information technology the story?, "FEDS Working Paper".
 13. GUS (2015), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015, Warszawa.
 14. Tarkowski M. (red.) (2015), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015, IBnGR, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu