BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Byrka-Kita Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Arcisz Małgorzata
Tytuł
Sukcesje kobiet w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Successions of Women in Listed Companies in Poland
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 31-43, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kobieta w biznesie, Pozycja zawodowa kobiet, Zarząd, Nierówność płci
Women in business, Professional position of women, Board of directors, Gender inequality
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Zagadnienia związane z nierównością płci na stanowiskach kierowniczych są przedmiotem wielu analiz, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Dążenie do większej liczby kobiet na najwyższych stanowiskach zarządzających ma swoje uzasadnienie w licznych badaniach, które wskazują na korzyści wynikające z udziału kobiet w procesach zarządczych. Celem niniejszego artykułu była odpowiedź na pytanie, jak kształtuje się tendencja powołań kobiet na stanowisko prezesa zarządu w spółkach notowanych na GPW SA w latach 2000-2015. Ponadto scharakteryzowano spółki, które w badanym okresie powoływały kobiety na stanowiska prezesów zarządu, a także podjęto próbę diagnozy przyczyn badanych sukcesji. Na wstępie przeprowadzono przegląd badań i literatury podejmującej problematykę udziału kobiet w zarządach. Następnie za pomocą analizy tendencji rozwojowej określono tendencję w zakresie powołań kobiet na stanowiskach prezesa zarządu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także przedstawiono charakterystykę spółek, które w badanym okresie wybierały kobiety na stanowiska prezesów zarządu. Wyniki analizy wskazują na niewielki wzrost liczby sukcesji kobiet w badanym okresie. (abstrakt oryginalny)

Issues related to gender inequality in leadership positions are the subject of many studies, both national and international. Promoting women has its justification in numerous studies that point the benefits of female participation in management processes. The purpose of this article was to answer the question if more women are appointed to the position of CEO in companies listed on the Warsaw Stock Exchange SA in the years 2000-2015. Furthermore, we tried to characterize the companies, which in the analyzed period appointed a woman to the position of CEO. In an introduction we have conducted a review of literature on women in boards. The next step was to determine the changes in the appointments of women to the position of CEO on the Warsaw Stock Exchange. We discovered a slight increase in the succession of women in theanalyzed period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska L., Twarowska K., Kasak I. (2015). Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce. Warszawa: MGA.
 2. Bhogaita M. (2011). Companies with a better track record of promoting women deliver superior investment performance. New Model Advisor.
 3. Book E.W. (2000). Why the Best Man for the Job Is a Woman: The Unique Qualities of Leadership. Nowy Jork: HarperCollins.
 4. Böhren O., Ström R. (2005). Aligned, informed, and decisive: Characteristics of value-creating boards. Working Paper Norwegian School of Management BI. Oslo.
 5. Campbell K., Minguez-Vera A. (2010). Female board appointments and firm valuation. Short and long-term effects. Journal of Management & Governance, 14, 37-59.
 6. Carter D.A., Simkin B.J., Simpson W.G. (2003). Corporate Governance, Board Diversity and Firm Value. The Financial Review, 38, 33-53.
 7. Davidson III W.N., Tong S., Worrel D.L., Rowe W. (2006). Ignoring rules of succession: How the board reacts to CEO illness announcements. Journal of Business Strategies, 23, 93-117.
 8. Davies M. (2011). Women on boards. Department for Business, Innovation & Skills. Pobrano z: https://www.gov. uk/government/news/women-on-boards.
 9. Erhardt N.L., Werbel J.D., Shrader C.B. (2003). Board of director's diversity and firm financial performance. Corporate Governance: An International Review, 11, 102-111.
 10. Farrell K.A., Hersch P.L. (2001). Additions to corporate boards: Does gendermatter? SSRN, November 28, 1-30.
 11. Farrell K.A., Hersch P.L. (2005). Additions to corporate boards: The effect of gender. Journal of Corporate Finance, 11, 85-106.
 12. Ipsos MORI (2010). Women's Representation Survey for the Government Equalities Office.
 13. Jehn K.A., Bezrukova K. (2003). A field study of group diversity, group context, and performance. The Wharton School, University of Pennsylvania.
 14. Joy L., Carter N.M., Wagener H.M., Narayanan S. (2007). The Bottom Line: Corporate Per-formance and Women's Representation on Boards. Catalyst.
 15. Lisowska E. (2010). Kobiety w spółkach giełdowych i rentowność firmy. Kobieta i Biznes, 1-4.
 16. McKinsey & Company (2007). Women Matter: gender diversity, a corporate performance driver. Paryż.
 17. Piłatowska M. (2007). Repetytorium ze statystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Rose C. (2007). Does female board representation influence firm performance? The Danish evidence. Corporate Governance: An International Review, 15, 404-413.
 19. Smith N., Smith V., Verner M. (2006). Do women in top management affect firm performance? A panel study of 2,500 Danish firms. International Journal of Performance Management, 55, 569-593.
 20. Sobczyk M. (2008). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu