BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furman Joanna (Politechnika Śląska), Kuczyńska-Chałada Marzena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zastosowanie koncepcji lean w logistyce produkcji
Application of Lean Conception in Production Logistics
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 89-103, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Logistyka produkcji, Metoda SMED (Single Minute Exchange of Die), Odchudzanie produkcji
Production logistics, SMED method, Lean production
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wybranych narzędzi koncepcji lean manufacturing do usprawnienia logistyki produkcji w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej. Problemem dla analizowanej firmy były długie czasy przezbrojeń maszyn, które powodowały wydłużenie czasu dostaw wyrobów gotowych do klienta. Pomimo obowiązujących standardów, wykonywane czynności przezbrojenia nie spełniały wszystkich wymogów - dlatego celem przedsiębiorstwa było usprawnienie tego procesu poprzez zastosowanie jednego z narzędzi koncepcji lean manufacturing. Do analizy wybrano metodykę SMED, która poprzez skrócenie czasu przeznaczonego na wymianę oprzyrządowania technologicznego umożliwia szybkie reagowanie na potrzeby klienta. Jako metodę badawczą wybrano studium przypadku ze względu na użyteczność rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania procesami w przedsiębiorstwie oraz stosowanych metod i narzędzi w celu podejmowania skutecznych i racjonalnych decyzji [Piekkari, Welch 2011, ss. 27-28]. Źródłem danych były informacje udostępnione przez przedsiębiorstwo oraz obserwacje i analiza realizowanych procesów. (fragment tekstu)

Modern enterprises along with the economic growth tend to put more interest on implementation of new management and production controlling methods in order to react quickly and flexibly to changining market needs. One of such methods is Lean Manufacturing which means skimming production in terms of needed material resources, supply maintenance, production space usage. When compared to traditional mass production systems, the concept of Lean Manufacturing characterises faster and more detailed fulfilment of customer's needs with the usage of lower level of resources. It is recognised as one of the most efficient method of production management and control. Due to the choice and application of proper for a particular process Lean tool, the enterprise is able to gain many advantages e.g. decline in quantity of shortages, shorten time of orders completing, improve productivity, meet supply deadlines, decline in stocks. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antosz K., Pacana A., Stadnicka D. i in. (2013), Narzędzia Lean Manufacturing, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 2. Bendkowski J., Matusek M. (2013), Logistyka produkcji. Praktyczne aspekty. Część 1, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 3. Czerska J. (2014), Doskonalenie strumienia wartości, Wydawnictwo LeanQ Team, Gdańsk.
 4. Furman J., Burchart-Korol D. (2008), Wprowadzenie do problematyki wdrażania Lean Manufacturing w odniesieniu do przedsiębiorstw hutniczych, "Hutnik-Wiadomości Hutnicze", nr 3.
 5. Fertsch M. (red.) (2003), Logistyka produkcji, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 6. Fertsch, Cyplik, Hadaś (2010), Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 7. Gajdzik B., Kuczyńska-Chałada M., Sosnowski R. (2011), Organizacja i zarządzania w przemyśle, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 8. Imai M. (2016), Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 9. Kruczek M., Żebrucki Z. (2008), Wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing w logistyce produkcji, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport", z. 64, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 10. Pfhol H. Ch. (1998), Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 11. Piekkari R., Welch C. (2011), Rethinking the Case Study in International Business and Management Research, Edward Elgar, Cheltenham.
 12. Szymonik A. (red.) (2010), Logistyka i zarządanie łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa.
 13. Szymonik A. (red.) (2012), Logistyka produkcji. Procesy, systemy, organizacja, Difin, Warszawa.
 14. Womack J.P, Jones D.T., Roos D. (1991), The Machine That Changed The World: The Story of Lean Production, HarperBusiness, New York.
 15. http://lean.org.pl/smed-czyli-skracanie-czasow-przezbrojen-maszyn-i-urzadzen/, dostęp: 06.09.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu