BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydłowski Kamil (West Pomeranian University of Technology Szczecin), Podlasińska Joanna (West Pomeranian University of Technology Szczecin)
Tytuł
Analysis of Illegal Landfills in the North-West Part of Barlinek Municipality
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/1, s. 1269-1279, tab., rys., fot., bibliogr. 23 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Składowiska odpadów, Przestępczość
Waste management, Landfill sites, Crime
Uwagi
summ.
Abstrakt
During the conducted study, 18 objects of illegal dumping of waste were inventoried. All inventoried objects are located in the north-west part of the Barlinek municipality. Each found illegal landfill was measured with measuring tape and its length, width and height of the deposited waste was recorded. For each location, percentage content of waste deposited, as well as its surface area and volume were calculated. All located waste landfills were divided into spot waste landfills, multi-point landfills, area landfills and linear landfills. Spot landfill is the dominant type of illegal waste landfills - 12 objects, multi-point landfills were found in three locations and area landfills in two locations. Only one linear landfill was located. Waste disposal sites were located at different distance from residential areas. It has been determined, that the formation of illegal waste landfills is very often linked to the ease of availability of the local residents to the locations of waste disposal in the form of access roads or good location of the site. It has been determined, that despite the reforms of the waste management, abandonment of waste on undesignated sites is still observed - at six places the new wastes has been added after the 4 years from first observation and only 2 places were cleared.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act (2013) - Dz.U. 2013 poz. 21-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 2. Błaszczyk T., Górski J. (1996). Odpady a problem zagrożenia i ochrony wód podziemnych. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, wyd. ABRYS, Warszawa.
 3. Bogajewski T. (2007). Nielegalne pozbywanie się odpadów. Przegląd Komunalny, 10, 32-33.
 4. Brach M., Wiśniewski M. (2012). Przestrzenne aspekty dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach n terenie leśnictwa Stankowizna. Roczniki Geomatyki, t. X, z. 5(55), 37-45.
 5. Gajda A., Plaza M. (2008). Wysypiska śmieci w Ojcowskim Parku Narodowym. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, 18; 53-62.
 6. Jerzmański J. (2005). Problem podrzuconych odpadów. Przegląd Komunalny, 5(164), 17-19.
 7. Jurkowska K., Brożek G., Urban G. (2000). I Odpady: Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 1999. Wyd. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa, 11-25.
 8. Kaszubkiewicz J., Gałka B., Kawałko D. (2011). Wpływ legalnych i nielegalnych składowiska odpadów na otaczające gleby w Powiecie Jeleniogórskim i Wrocławskim. Roczniki Gleboznawcze, tom LXII, 179-188.
 9. Kultys H., Malawa A., Sieja L. (2008). Gospodarka odpadami realizowana przez związki gmin. Aura, nr 10, 14-17.
 10. Kurnicki R., Mularz S. C. (1998). "Dzikie" Wysypiska w komputerze. Aura, 11, 23.
 11. Lubecki R. (2008). Co dalej z odpadami? Przegląd Komunalny, nr 1, 77.
 12. Łuniewski A. (2011). Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów zagospodarowania. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, cop. Białystok.
 13. Malinowski M., Wolny-Kaładka K., Jastrzębski B. (2015). Characteristics of illegal dumping sites - case study: watercourses. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, vol. IV, 1475-1484.
 14. Mizgajski A., Łankiewicz E. (2007). Dzikie wysypiska odpadów - diagnoza problemu na przykładzie Poznania. Przegląd Komunalny, nr 10 (193), 34-35.
 15. Niedźwiecki E., Nowak A., Nowak J., Kłódka D., Meller E., Smolik B. (2004). Oddziaływanie niekontrolowanych wysypisk odpadów na właściwości chemiczne oraz aktywność mikrobiologiczną gleby. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 501, 325-334.
 16. Niedźwiecki E., Protasowicki M., Ciemnik A., Meller E., Tomza A. (2003b). Zawartość rtęci, kadmu i ołowiu w powierzchniowym poziomie gleb w obrębie niekontrolowanych wysypisk odpadów i użytków rolnych Równiny Gumienieckiej. Zesz. Prob. Nauk Rol., 492,205-210.
 17. Niedźwiecki E., Protasowicki M., Meller E., Tomza A. (2003a). Zawartość metali ciężkich w powierzchniowym poziomie gleby w obrębie niekontrolowanych wysypisk odpadów i użytków rolnych Równiny Gumienieckiej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 493, 817-823.
 18. Nowak J., Kłódka D., Smolik B. (2004). Ocena oddziaływania niekontrolowanych wysypisk odpadów na aktywność enzymów glebowych i roślinnych w doświadczeniu wazonowym z pszenicą. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 501, 335-341.
 19. Pradziadowicz M. (2013). Oddziaływanie dzikich wysypisk śmieci na środowisko naturalne (na przykładzie wybranych miast województwa zachodniopomorskiego). Europa regionu, XVII, 331-340.
 20. Piniarski W., Macias A. (2015). Assessment of the impact of municipal management on local environmental in environmentally valuable areas on the example of town and community of Pobiedziska. Archives of Waste Management and Environmental Protection. 17, 29-38.
 21. Staszczyk J. (2009). Czy to będzie również polska droga? Przegląd Komunalny, 7, 30-32.
 22. Szydłowski K. (2015a). Inwentaryzacja nielegalnego wysypiska odpadów. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, 2, 486-489.
 23. Szydłowski K. (2015b). Nielegalne wysypiska śmieci miasta Szczecin. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, 2, 490-492.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.1.093
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu