BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rolbiecki Stanisław (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Klimek Andrzej (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Rolbiecki Roman (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Figas Anna (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Ptach Wiesław (Warsaw Univeristy of Life Sciences - SGGW), Gackowski Grzegorz (University of Science and Technology in Bydgoszcz)
Tytuł
Use of Composted Sludge and Forest Ectohumus to Enrich Soil in Two- and Three-Year Cultivation of Common Beech Seedlings
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/1, s. 1057-1069, fot. tab., bibliogr. 22 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gleboznawstwo, Rekultywacja gleb, Nawożenie gruntów, Eksperyment badawczy
Soil science, Reclamation of soil, Fertilization of land, Scientific experiment
Uwagi
summ.
Abstrakt
This study examined the effect of fertilisation with compost prepared from hygienised sludge with an addition of pine-tree bark and mulching with fresh forest ectohumus on selected growth parameters in two - and three-year seedlings of common beech and the occurrence of mites (Acari) in soil. The experiment was carried out in 2009-2010 in the Białe Błota forest nursery (Bydgoszcz Forest District) on proper rusty soil. The entire area of the experiment was irrigated with a stationary sprinkler. The beech seedlings on the plots where compost had been used as fertiliser were significantly taller than those growing on the plots where mineral fertilisers had been applied. Mulching increased the height of the seedlings significantly only in the last, third year of the study. The tallest three-year-old seedlings were found on the plots in which both of the tested procedures had been carried out. Neither of the factors under study had a significant effect on the diameter of the root neck in the second year of the nursery cultivation, but they increased it significantly in the third year. Fertilisation with compost with an addition of pine-tree bark increased the number of leaves per plant and the leaf area in two - and three-year-old seedlings. A beneficial and significant effect of mulching on these parameters was found in the third year of cultivation. A significantly positive effect of mulching on the mite gathering density was recorded in the second year of the nursery cultivation. However, both of the experimental factors had a positive effect on the occurrence of those arthropods in the third year of the study. Oribatid mites were the most numerous mite order and they were found in the greatest density on plots where mulching had been applied. Fertilisation and mulching increased the Oribatida/Actinedida ratio, which may indicate an improvement of the biological balance in the soil environment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barzdajn W., Cetel J., Danielewicz W., Zientarski J. (1999). Leśnictwo proekologiczne. Wydawnictwo AR Poznań, Poznań, 64-69.
 2. Behan-Pelletier V.M. (1999). Oribatid mite biodiversity in agroecosystems: role of bioindication. Agric. Ecosyst. Environ. 74, 411-423.
 3. Behan-Pelletier V.M. (2003). Acari and Collembola biodiversity in Canadian agricultural soils. Can. J. Soil Sci. 83, 279-288.
 4. Berthet, P., Gerard, G. (1965). A statistical study of microdistribution of Oribatei (Acari) I. The distribution pattern. Oikos 16, 214-227.
 5. Dziemidek T., Tarasiuk S. (2005). Produkcja szkółkarska buka zwyczajnego Fagus sylvatica L. w szkółkach gruntowych północno-wschodniej Polski. Sylwan 1, 15-24.
 6. Gulvik M.E., (2007). Mites (Acari) as indicators of soil biodiversity and land use monitoring: a review. Pol. J. Ecol. 55(3), 415-440.
 7. Klimek A. (2000). Wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez wybrane zakłady przemysłowe na roztocze (Acari) glebowe młodników sosnowych, ze szczególnym uwzględnieniem mechowców (Oribatida). Wyd. Uczln. ATR w Bydgoszczy, Rozprawy 99, 93pp.
 8. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D., Malczyk P. (2011). Effects of organic fertilization and mulching under micro-sprinkler irrigation on growth and mycorrhizal colonization of European larch seedlings, and occurrence of soil mites. Polish J. of Environ. Stud. 5(20), 1211-1219.
 9. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Długosz J., Musiał M. (2013). Wykorzystanie kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy leśnej do wzbogacania gleb w uprawie szkółkarskiej lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.). Rocznik Ochrona Środowiska 15(3), 2811-2828.
 10. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D., Malczyk P. (2012). The effect of nursery measures on mycorrhizal colonisation of Scots pine and occurrence of soil mites. Scientific Research and Essays 7(27), 2380-2389.
 11. Leski T., Rudawska M., Aučina A., Skridaila A., Riepšas E., Pietras M. (2009). Wpływ ściółki sosnowej i dębowej na wzrost sadzonek sosny i zbiorowiska grzybów mikoryzowych w warunkach szkółki leśnej. Sylwan 153(10), 675-683.
 12. Pierzgalski E., Tyszka J., Boczoń A., Wiśniewski S., Jeznach J., Żakowicz S. (2002). Wytyczne nawadniania szkółek leśnych na powierzchniach otwartych. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa, 1-63
 13. Remén, C., Fransson, P., Persson, T. (2010). Population responses of oribatids and enchytraeids to ectomycorrhizal and saprotrophic fungi in plant soil microcosms. Soil Biol. Biochem. 42, 978-985.
 14. Renker, C., Otto, P., Schneider, K., Zimdars, B., Maraun, M., Buscot, F. (2005). Oribatid mites as potential vectors for soil microfungi: study of mite-associated fungal species. Microbial Ecology 50, 518-528.
 15. Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Długosz J., Musiał M. (2011). Wstępne badania nad wykorzystaniem kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy leśnej do wzbogacania gleb w rocznym cyklu produkcji sadzonek buka zwyczajnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 10, 219-243.
 16. Ruf A., Beck L. (2005). The use of predatory soil mites in ecological soil classification and assessment concepts, with perspectives for oribatid mites. Ecotox. Environ. Safe. 62, 290-299.
 17. Schneider, K., Renker, C., Maraun, M., (2005). Oribatid mite (Acari, Oribatida) feeding on ectomycorrhizal fungi. Mycorrhiza 16, 67-72.
 18. Siuta J., Wasiak G. (2001). Zasady wykorzystania osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe. Inżynieria Ekologiczna 3, 13-42.
 19. Szołtyk G., Hilszczańska D. (2003). Rewitalizacja gleb w szkółkach leśnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, DGLP, Warszawa, 44 pp.
 20. Tarasiuk S. (1999). Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) na obrzeżach zasięgu w Polsce: warunki wzrostu i problemy hodowlane. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 5-97.
 21. Urbański K. (1998). Ekologiczne czynniki produkcji sadzonek w szkółkach leśnych. Biblioteczka leśniczego, zesz. 89, Wyd. Świat.
 22. Werner M.R., Dindal D.L. (1990). Effects of conversion to organic agricultural practices on soil biota. Am. J. Altern. Agric. 5, 24-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.1.077
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu