BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowska Sandra (Politechnika Śląska)
Tytuł
Analiza konkurencyjności modelu biznesowego przedsiębiorstwa logistycznego
Analysis of Competitiveness of the Business Model of Enterprise Logistics
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 119-131, rys., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Procesy biznesowe, Konkurencyjność
Business models, Business processes, Competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonany przegląd literatury krajowej i zagranicznej wskazuje na znaczenie budowania i aplikacji modeli biznesowych jako istotnego instrumentu pozwalającego na osiąganie konkurencyjności. Zauważa się dość wyraźne zróżnicowanie, a także lukę badawczą dotyczącą szczegółowości w metodyce analizy konkurencyjności modelu i procesów biznesowych. Celem niniejszego artykułu jest analiza modelu biznesowego przedsiębiorstwa logistycznego, służąca identyfikacji jego źródła przewagi konkurencyjnej. (fragment tekstu)

Dynamically changing business environment, the rapid development of new technologies, rising intensity of competition, advanced globalization pose entrepreneurs against new, much more difficult than the previous rulet. Considering the energetic development of logistics industry, the article attempts to identify the elements affecting competitiveness of business model. The article analyzed the possibility of building a competitive advantage by creating the right architecture business model for logistics company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A. (2014), Business Model Innovation: Concepts, Analysis and Cases, Routledge, New York.
 2. Afuah A. (2004), Business Models. A Strategic Management, Approach, McGraw-Hill Irwin.
 3. Bis J. (2013), Innowacyjny model biznesowy: sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XIV, zeszyt 13, cześć II, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 4. Bitkowska A. (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press&IT, Warszawa.
 5. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 6. Brzoska J. (2009), Model biznesowy: współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy", nr 2 (6), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 7. Celaya J., Vazquez J. A. (2016), How the new business in the digital age have evolved, Olympia, London.
 8. Dyczkowska J., Klient na rynku usług TSL, http://zeszyty.wne.tu.koszalin.pl/images/ wydawnictwo/zeszyty/05/dok_08.pdf.
 9. Gassmann O., Frankenberger K., Csik M. (2015), The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionise Your Business, Pearson, Harlow.
 10. Grabowska S., Furman J. (2015), Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez model biznesowy, [w:] Strategiczne i operacyjne doskonalenie procesów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji. Zagadnienia wybrane, (red.) Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.
 11. Karkula M. (2013), Modelowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym, "Prace naukowe Politechniki Warszawskiej", z. 97, Warszawa.
 12. Langley A. (1999), Strategies for theorizing from process data, "Academy of Management Review", vol. 24, No 4.
 13. Maciejczak M. (2011), Zarządzanie procesami biznesowymi w teorii i praktyce, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 14. Michna A., Męczyńska A., Kmieciak R. (2011), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Artykuł wygłoszony na konferencji: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane.
 15. Nogalski B. (2011), Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, [w:] W. Kieżun, Krytycznie i twórczo o zarządzaniu: wybrane zagadnienia, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 16. Piekkari R., Welch C. (2011), Rethinking the Case Study in International Business and Management Research, Edward Elgar, Cheltenham.
 17. Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa Era Innowacji, PWN, Warszawa.
 18. Świerczak A. (2006), Koncepcja zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, Nr 1(2)2006, "Zeszyt Naukowy WSZOP", Katowice
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu