BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huk Katarzyna (Uniwersytet Zielonogórski), Morawski Mieczysław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Programy zarządzania talentami w obszarze logistyki
Talent Management Programs in the Field of Logistics
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 133-145, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Zarządzanie talentami, Doskonalenie kadr kierowniczych, Logistyka
Talent management, Management staff development, Logistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie talentami można zaliczyć do przekrojowych koncepcji zarządzania. Swoim zakresem obejmuje rożne funkcje organiczne przedsiębiorstwa, w tym m.in. logistykę. W ostatnim czasie w literaturze przedmiotu duży nacisk kładzie się na kompetencje pracowników zatrudnionych w działach logistyki. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów realizacji programów zarządzania talentami jako możliwości rozwoju i utrzymania pracowników w obszarze logistyki. Artykuł ma charakter literaturowo-empiryczny. Został opracowany na podstawie analizy literatury przedmiotu, raportów i analiz, a także autorskich badań. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present methods of employee development areas of logistics. Changes occurring in economy necessitated the development of employee competencies. There was a new category of concepts, namely the talented employees, so called "Talents". The companies created talent management programs specially dedicated to these people. The development is essential in the framework of these programs. It is the competence of the employees that is crucial for the company. The article is based on the literature but it contains also the empirical part. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. (2005), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 2. Cheese P. (2008), Introduction from the authors, [w:] P. Cheese, R.J. Thomas, E. Craig (red.), The Talent Powered Organization. Strategies for Globalization, Talent Management and High Performance, Kogan Page, London and Philadelphia.
 3. Elegbe J. A. (2010), Talent Management in the Developing World. Adopting a Global Perspective, MPG Books Group, Great Britain.
 4. Huk K. (2013), Programy zarządzania talentami w przedsiębiorstwach, praca doktorska pod kierunkiem prof. Mieczysława Morawskiego, Wrocław.
 5. Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1969.
 6. Morawski M. (2011), Możliwości i efekty wykorzystania talentów pracowników w organizacji, [w:] B. Poskrobko (red.), Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 7. Phillips J. J., Edwarda L. (2009), Managing Talent Retention, ,An ROI Approach, Pfeiffer, San Francisco.
 8. Pocztowski A., Miś A. (2008), Istota talentu i zarządzania talentami, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami w organizacjach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 9. Rothwell W. J. (2011), Integrating Succession Planning and Career Planning, [w:] L.A. Berger, D.R. Berger (red.), The talent management handbook. Creating a sustainable competitive advantage by selecting, developing and promoting the best people, Mc Graw Hill, New York.
 10. Rothwell W.J., Kazanas H.C. (2003), The Strategic Development of Talent. A Framework for Using Talent to Support Your Organizational Strategy, HRD Press, Amherst.
 11. Słownik Języka Polskiego, PWN, [@:] http://sjp.pwn.pl/szukaj/talent z dn. 7.11.2012 r.
 12. Treffinger D. J. (2003), From gifted education to programming for talent development, "Phi Delta Kappan", 79 (10), [cyt. za:] B. N. Parke, Discovering Programs for Talent Development, Corwin Press Inc., California.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu