BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rolbiecki Stanisław (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Klimek Andrzej (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Rolbiecki Roman (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Figas Anna (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Ptach Wiesław (Warsaw Univeristy of Life Sciences - SGGW), Gackowski Grzegorz (University of Science and Technology in Bydgoszcz)
Tytuł
Use of Composted Sludge and Forest Ectohumus to Enrich Soil in Two- and Three-Year Cultivation of Scots Pine in a Forest Nursery
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/1, s. 1117-1128, rys., tab., fot., bibliogr. 20 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Lasy, Rekultywacja gleb, Nawożenie gruntów
Forests, Reclamation of soil, Fertilization of land
Uwagi
summ.
Abstrakt
This study examined the effect of fertilisation with compost prepared from hygienised sludge with an addition of pine-tree bark and mulching with fresh forest ectohumus on selected growth parameters for two- and three-year-old Scots pine trees and on the incidence of mites (Acari) in the soil. The experiment was carried out in 2009-2010 in the Białe Błota forest nursery (Bydgoszcz Forest District) on proper rusty soil. The entire area of the experiment was irrigated with a stationary sprinkler. Organic fertilisation with compost prepared from hygienised sludge with an addition of pine-tree bark resulted in a significant increase in the plant height and the diameter of the root neck in two-year-old pine trees. The effect of mulching on these parameters was not significant. The synergistic effect of the factors on the plant height and the diameter of the root neck was not significant. Organic fertilisation significantly increased the height of 3-year-old pine trees, whereas it did not have a significant effect on the root neck diameter. Mulching increased the plant height significantly, but no statistical effect on the diameter of the root neck was demonstrated. Although no significant interaction of either experimental factors in their effect on the plant height and the diameter in the root neck was observed, the parameters tended to increase in the experimental option, which included organic fertilisation and mulching. Mulching had a significant effect on the presence of soil mites, especially oribatid mites (Oribatida). Their density increased greatly after the procedure. This growth, as well as an increase in the ratio of Oribatida to Actinedida could be a sign of improvement of the biological balance of the soils under study and their biological activity.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Behan-Pelletier V.M. (1999). Oribatid mite biodiversity in agroecosystems: role of bioindication. Agric. Ecosyst. Environ. 74, 411-423.
 2. Behan-Pelletier V.M. (2003). Acari and Collembola biodiversity in Canadian agricultural soils. Can. J. Soil Sci. 83, 279-288.
 3. Berthet, P., Gerard, G. (1965). A statistical study of microdistribution of Oribatei (Acari) I. The distribution pattern. Oikos 16, 214-227.
 4. Gulvik M.E. (2007). Mites (Acari) as indicators of soil biodiversity and land use monitoring: a review. Pol. J. Ecol. 55(3), 415-440.
 5. Klimek A. (2000). Wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez wybrane zakłady przemysłowe na roztocze (Acari) glebowe młodników sosnowych, ze szczególnym uwzględnieniem mechowców (Oribatida). Wyd. Uczln. ATR w Bydgoszczy, Rozprawy 99, 93 pp.
 6. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Długosz J. (2011).Wykorzystanie kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy leśnej do wzbogacania gleb w rocznym cyklu produkcji sadzonek sosny zwyczajnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 1, 299-311.
 7. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Długosz J., Musiał M. (2013). Wykorzystanie kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy leśnej do wzbogacania gleb w uprawie szkółkarskiej lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.). Rocznik Ochrona Środowiska 15(3), 2811-2828.
 8. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D., Malczyk P. (2008). Impact of chosen bare root nursery practices in Scots pine seedling quality and soil mites (Acari). Polish J. of Environ. Stud. 17(2), 247-255.
 9. Klironomos, J.N., Kendrick, W.B. (1996). Palatability of microfungi to soil arthropods in relation to the functioning of arbuscular mycorrhizae. Biol. Fertil. Soils 21, 43-52.
 10. Leski T., Rudawska M., Aučina A., Skridaila A., Riepšas E., Pietras M. (2009). Wpływ ściółki sosnowej i dębowej na wzrost sadzonek sosny i zbiorowiska grzybów mikoryzowych w warunkach szkółki leśnej. Sylwan 153(10), 675-683.
 11. Pierzgalski E., Tyszka J., Boczoń A., Wiśniewski S., Jeznach J., Żakowicz S. (2002). Wytyczne nawadniania szkółek leśnych na powierzchniach otwartych. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa, 1-63.
 12. Remén, C., Fransson, P., Persson, T. (2010). Population responses of oribatids and enchytraeids to ectomycorrhizal and saprotrophic fungi in plant soil microcosms. Soil Biol. Biochem. 42, 978-985.
 13. Rolbiecki R., Podsiadło C., Klimek A., Rolbiecki S. (2008). Comparison of response of Scots pine seedlings to micro-irrigation and organic fertilization on a post-arable land at zoo-melioration treatment applied under rainfall-thermal conditions of Bydgoszcz and Stargard Szczeciński. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Land Reclamation 40, 2008, 55-65.
 14. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Klimek A., Hilszczańska D. (2007). Wpływ mikronawodnień i nawożenia organicznego na produkcję dwuletnich sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w szkółce leśnej z udziałem zabiegu zoomelioracji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 1, 101-112.
 15. Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Hilszczańska D. (2009). Wpływ nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost jednorocznych siewek sosny zwyczajnej oraz właściwości biologiczne gleb w szkółce leśnej w warunkach mikrozraszania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6, 229-243.
 16. Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Figas A., Ptach W., Gackowski G. (2016). Use of composted sludge and forest ectohumus to enrich soil in two - and three-year cultivation of common beech seedlings Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (this issue).
 17. Schneider, K., Renker, C., Maraun, M., (2005). Oribatid mite (Acari, Oribatida) feeding on ectomycorrhizal fungi. Mycorrhiza 16, 67-72.
 18. Siuta J., Wasiak G. (2001). Zasady wykorzystania osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe. Inżynieria Ekologiczna 3, 13-42.
 19. Szołtyk G., Hilszczańska D. (2003). Rewitalizacja gleb w szkółkach leśnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, DGLP, Warszawa, 44 pp.
 20. Werner M.R., Dindal D.L. (1990). Effects of conversion to organic agricultural practices on soil biota. Am. J. Altern. Agric. 5, 24-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.1.081
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu