BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huk Katarzyna (Uniwersytet Zielonogórski), Szudra Paweł (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Aspekt środowiskowy w logistyce miejskiej w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
The Environmental Aspect of City Logistics in the Context of Corporate Social Responsibility
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 147-156, rys., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie miastem, Logistyka
Corporate Social Responsibility (CSR), City management, Logistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiany zachodzące w gospodarce powodują również implementację rozwiązań stworzonych wcześniej dla innych podmiotów, a także aglomeracji. Nową koncepcją, jaka pojawiła się w ostatnim czasie, jest logistyka miejsca. Mnogość procesów, konieczność zarządzania wieloma podmiotami wpłynęła na konieczność wykorzystania narządzi i rozwiązań w zakresie logistyki pierwotnie dedykowanych przedsiębiorstwom.
Powyższe koncepcje mają wiele wspólnych obszarów i wzajemnie się uzupełniają. Obie są wykorzystywane w zarządzaniu aglomeracjami. W niniejszym artykule poruszone zostaną kwestie związane ze wspólnymi obszarami i zależnościami występującymi pomiędzy tymi koncepcjami, w szczególnym stopniu uwzględniające aspekty środowiskowe. Celem artykułu jest więc przedstawienie zależności i wspólnych obszarów zainteresowania pomiędzy logistyką miejską a społeczną odpowiedzialnością biznesu z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Artykuł przedstawia analizę biznesu z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w świetle literatury przedmiotu. (fragment tekstu)

City logistics is a new concept that shows how to effectively manage an agglomeration. Corporate social responsibility is a concept that also finds its application in management of, among others, cities. The article presents the dependencies and common areas between these two concepts. Particular attention was paid to the environmental aspects, which are the ideas of these two concepts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiak A., Nowicki M. (2012), Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), "Podstawy zarządzania", Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  2. Ehmke J. F. (2012), Integration of Information and Optimization Models for Routing in City Logistics, Springer, New York.
  3. Huk K. (2015), Logistyka miejska a społeczna odpowiedzialność biznesu - wspólne obszary zainteresowania, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 249/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  4. Kaźmierski J. (2007), Zarządzanie logistyczne w rozwoju miasta i regionu - strategiczna rola centrów logistycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 453, "Ekonomiczne problemy usług", nr 8/ 2007.
  5. Stoner A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
  6. Szołtysek J. (2005), Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, AE Katowice.
  7. Szołtysek J. (2010), Logistyka miasta - geneza, istota, perspektywy, "Logistyka", nr 5/2010.
  8. Szymczak M. (2013), Logistyka miejska, [w:] E. Gołembska (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWE, Warszawa.
  9. Witkowski K. (2007), Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta, Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, "Studia Lubuskie", nr 3/2007, PWSZ Sulechów, Sulechów.
  10. Young S. (2005), Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym, Metamorfoza, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu