BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejczak-Gas Janina (Uniwersytet Zielonogórski), Kużdowicz Paweł (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Czynniki determinujące płynność finansową przedsiębiorstw na przykładzie sekcji transport i gospodarka magazynowa
Factors Determining the Financial Liquidity of Companies on the Example of Transport and Storage Section
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 157-172, tab., bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Transport, Gospodarka magazynowa
Enterprises financial liquidity, Transport, Inventory management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych modeli czynników kształtujących płynność finansową przedsiębiorstw oraz zbadanie siły i kierunku wpływu tych czynników na poziom płynności finansowej przedsiębiorstw sekcji transport i gospodarka magazynowa (sekcja H w klasyfikacji PKD 2007). Do realizacji tak postawionego celu wykorzystano metodę deterministyczną (różnicowania). (fragment tekstu)

The financial liquidity is one of the main factors, which decide about the existence of companies on the market. The article presents selected models of factors shaping the financial liquidity of the companies. The strength and the direction of the impact of these factors on the financial liquidity level of the companies of transport and storage section (section H) in Poland were also examined. The deterministic method (differentiation) was used in order to accomplish this task. The differentiation method allowed determining that in the years 2006-2014, it was the time structure of debt that had the strongest influence on the financial liquidity of the companies of transport and storage section. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham A., Glynn J., Murphy M., Wilkinson B. (2008), Accounting for Managers, Cengage Learning EMEA, London.
 2. Atkinson A.A., Young S.M., Kaplan R.S. (2004), Management accounting, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 3. Bednarski L. (2007), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE.
 4. Brigham E.F., Houston J.F. (2012), Fundamentals of Financial Management, South-Western Cengage Learning.
 5. Correia C., Flynn D., Uliana E., Wormald M. (2001), Financial Management, Juta Academic, Cape Town.
 6. Dudycz T., Wrzosek S. (2000), Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, AE, Wrocław.
 7. Dyson J.R. (2010), Accounting for Non-Accounting Students, Financial Times Prentice Hall, Harlow.
 8. Gajdka J., Walińska E. (1998), Zarządzanie finansowe spółek kapitałowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 9. Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A. i in. (2007), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Grzywacz J. (red.) (2014), Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2014.
 11. GUS (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015a), Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, Warszawa.
 12. GUS (2015b), Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2014 roku, Warszawa.
 13. GUS (2016), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2015 r., Warszawa.
 14. Jerzemowska M. (red.) (2004), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 15. Kreczmańska-Gigol K. (red.) (2015), Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 16. Kusak A. (2004), Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 17. Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R. (2002), Jak oceniać firmę. Metodyka badania. Przykłady liczbowe, ODDK, Gdańsk.
 18. Sierpińska M., Jachna T. (2009), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 19. Sierpińska M., Wędzki D. (2001), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 21. Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 22. Wojciechowska K. (2001), Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne, Wyd. SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu