BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kauf Sabina (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Innowacyjne rozwiązania w logistyce transportu
Innovative Solutions in Transport Logistics
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 173-188, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Innowacje, Logistyka transportu, Zarządzanie flotą pojazdów
Innovations, Transport logistics, Fleet management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesna gospodarka ma tak ogromne potrzeby transportowe, że tradycyjne inwestowanie w czynniki produkcji nie gwarantuje ich dostatecznego zaspokojenia. Już dziś dochodzimy do granic intensywności ruchu (szczególnie kołowego), ograniczone są także wolne przestrzenie, które mogą być zagospodarowane na potrzeby infrastruktury liniowej czy punktowej. Dlatego konieczne wydaje się upowszechnienie nowych technologii pozwalających na zmianę organizacji ruchu w ograniczonej przestrzeni gospodarczej. Mając to na uwadze, za cel niniejszego opracowania przyjmuje się wskazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu, które w przyszłości mogą zrewolucjonizować realizację procesów logistycznych. (fragment tekstu)

The article discusses the main issues of innovative solutions for transportation, which affect the maximization of companies' profits. The article pointed out the multitude of technological advances that due to its scope will cover all modes of transport. The author tried to show the most interesting, sometimes even futuristic solutions, which today's realization is impossible, but in the near future they might contribute to revolutionization of the transportation market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Der Verkehr (2016), Der Verkehr im Jahr 2030, "Das Wissenschaftsmagazin der Technischen Universität Darmstadt" 2008, www.tu-darmstadt.de/media/illustrationen_referat_kommu-nikation/publikationen_km/themaforschung/2008_01/thema_Forschung_ Darmstadt_1_08.pdf
 2. Kauf S. (2012), Smart w logistyce miejskiej jako warunek rozwoju współczesnych miast, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 2
 3. Kotler Ph. (2004), Marketing lateralny, Warszawa, PWN
 4. Kowalski K. (2016), Morska kariera latawca, http://www.rp.pl/Nauka/301119862-Morska-kariera-latawca.html, [05.08.2016].
 5. Merkisz J. (2010), Inteligentne rozwiązania systemów informacyjnych w pojazdach osobowych i ciężarowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki", nr 12
 6. Pfohl H.-Ch. (2007), Innovationsmanagement in der Logistik. Gestaltungsgrundsätze und praktische Umsetzung, Dt. Verkehrs-Verl., Hamburg.
 7. Pfohl H.-Ch. (2008), Innowacyjność w logistyce. Tworzenie wartości poprzez innowacje, [w:] Nowe wyzwania - nowe rozwiązania, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2008, materiały konferencyjne, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 8. Schumpeter J. (1912), Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Duncker & Humblot, Leipzig.
 9. Stajniak M. (2010), Transport i spedycja, IliM, Poznań 2007.
 10. Zając P. (red.) (2003), Logistyczne zarządzanie flotą pojazdów drogowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 11. Tarski I. (1973), Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE Warszawa.
 12. Volkswagenag (2016), http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/de/themes/2016/04/Guetertransport_der_Zukunft.html?ShowPrint=true, [06.07.2016].
 13. Truck focus (2016), http://truckfocus.pl/nowosci/28836/iveco-wzielo-udzial-wpierwszym-na-swiecie-truck-platooning-challenge; [02.08.2016].
 14. Presse Information (2016), www.swisstruck.ch/news_pdfs/1332.pdf; [ 02.08.2016].
 15. Manager Magazin (2016), http://www.manager-magazin.de/unternehmen/handel/logistik-5-innovationen-die-den-gueterverkehr-revolu-tionieren-koennen-a-1000758-3.html; [04.07.2016].
 16. Technowinki (2016), http://technowinki.onet.pl/technika/marynarze-pojda-na-bruka-morski-transport-towarow-przejma-drony/5d36q; [04.08.2017]
 17. Gospodarka Morska (2016), http://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/nowatorskie-rozwiazania-w-transporcie-morskim.html; [05.08.2016]
 18. Innowacje (2016), www.innowacje-transport.pl; [02.08.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu