BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosacka Monika (Politechnika Poznańska), Werner-Lewandowska Karolina (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Metodyka pomiaru zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie z użyciem wskaźników - studium przypadku
Methodology of Indicators for Sustainable Development Measurement in the Enterprise Determination - Case Study
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 189-204, rys., bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Stabilność finansowa, Rozwój zrównoważony, Wskaźniki ekonomiczne
Financial sustainability, Sustainable development, Economic indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu było przedstawienie uniwersalnej metodyki wyznaczania wskaźników służących do oceny ZR przedsiębiorstw z wybranej branży, co zostało szczegółowo przedstawione na przykładzie polskich stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE). (fragment tekstu)

Measurement of business sustainability is a relevant step towards converting theoretical goal of sustainable development into practice. In the paper, indicators were used as a tool of the sustainability measurement. Indicators are useful tools for summarizing and condensing complex data into meaningful information for decision - makers. Sustainable development policy is realized at different levels, including the company level. The identified indicator frameworks in the literature, that are available to measure sustainability at the company level, do not effectively address all aspects of sustainability at operational level, including the specific of the business activity as well as cultural and economic conditions characteristic for each region/country. This study has proposed a comprehensive indicator framework in the context of dismantling facility, in Poland. In the paper, authors propose a new method of sustainability measurement system, on the basis of the theoretic background of the sustainability indicators and experts' knowledge. Final result of the paper is appropriate sustainability indicators' set, dedicated for dismantling facility, supporting sustainable policy realization in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, Gdynia.
 2. Azapagic A. (2004), Developing a framework for sustainable development indicators for the mining and minerals industry, "Journal of cleaner production", nr 12(6).
 3. Chen D., Schudeleit T., Posselt G. i in. (2013), A state-of-the-art review and evaluation of tools for factory sustainability assessment, Procedia CIRP, nr 9.
 4. Jeżowski P. (2007), Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [w:] P. Jeżowski (red.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, SGH, Warszawa.
 5. Joung C.B., Carrell J., Sarkar P., Feng S.C. (2013), Categorization of indicators for sustainable manufacturing, "Ecological Indicators", nr 24.
 6. Kinderyte L. (2011), Sustainability Assessment of Enterprises in Printing Industry, "Environmental Research, Engineering and Management", nr 4(58).
 7. Kosacka M., Golińska P. (2013), Ocena procesu demontażu samochodów z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju studium przypadku, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 11.
 8. Krajnc D., Glavič P. (2005), A model for integrated assessment of sustainable development, "Resources, Conservation and Recycling", nr 43(2).
 9. Labuschagne C., Brent A.C., Van Erck, R.P. (2005), Assessing the sustainability performances of industries, "Journal of cleaner production", nr 13(4).
 10. Maison D. (2010), Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Meadows D.H. (1998), Indicators and information systems for sustainable development [online], http://www.comitatoscientifico.org/temi SD/documents/@@Meadows% 20SD indicators.pdf, dostęp: 20 czerwca 2016.
 12. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej (1993), Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930470211 [20 maja 2016].
 13. Moldavska A., Welo T. (2015), On the applicability of sustainability assessment tools in manufacturing, Procedia CIRP, nr 29.
 14. Parris T. M., Kates R.W. (2003), Characterizing and measuring sustainable development, "Annual Review of Environment and Resources", nr 28(1).
 15. Paulus P.B., Brown V.R. (2003), Enhancing ideational creativity in groups: Lessons from research on brainstorming, [in:] P.B. Paulus, B.A. Nijstad (Eds.), Group creativity: Innovation through collaboration. Oxford University Press, Oxford.
 16. Piech K. (2003), Tradycyjne metody heurystyczne: przegląd i zastosowania, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy", nr 40, [online], http://akson. sgh.waw.pl/~kpiech/text/2003-kzif-heurystyka1.pdf dostęp: 22 maj 2016.
 17. Piontek B. (2002), Koncepcja rozwoju trwałego i zrównoważonego Polski, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 18. Tan H.X., Yeo Z., Ng R. i in. (2015), A sustainability indicator framework for Singapore small and medium-sized manufacturing enterprises, Procedia CIRP, nr 29.
 19. Veleva V., Ellenbecker M. (2001), Indicators of sustainable production: framework and methodology, "Journal of cleaner production", nr 9(6).
 20. Waas T., Huge J., Block T. i in. (2014), Sustainability Assessment and Indicators: Tools in a Decision-Making Strategy for Sustainable Development, "Sustainability", nr 6(9).
 21. WCED (1987), Our common future, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press.
 22. Zacher L. (2011), Rozwój trwały - czynniki sprzyjające i niesprzyjające, [w:] B. Poskrobko (red.), Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu