BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowski Mateusz (Uniwersytet Zielonogórski), Wasilewski Wiesław (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Kapitał społeczny a pokonywanie barier rozwoju sektora transportu w Polsce
Social Capital as a Development Factor of Transport Sector in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 205-218, bibliogr. 38 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Usługi transportowe, Logistyka transportu
Social capital, Transport services, Transport logistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie barier rozwojowych polskiego sektora transportu, jakie mogłyby zostać ograniczone w związku z podnoszeniem poziomu kapitału społecznego. Hipotezę badawczą stanowi pogląd, że podnoszenie poziomu kapitału społecznego może się przyczynić do rozwoju polskiego sektora transportu. Weryfikację hipotezy oparto na studiach literatury. (fragment tekstu)

Polish transport sector has been characterized by stable development for years. However, the positive trend, is slowed down by various kinds of barriers: material and technical, economical, institutional and legal. Some of them can be fought with social capital which additionally can positively affect different areas of transport organizations. The purpose of this article is to identify barriers which could be reduced as a result of raising the level of social capital. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K.J. (1999), Observations on Social Capital, [w:] P. Dasgupta, I. Serageldin (red.), Social Capital: A Multifaceted Perspective, World Bank, Washington.
 2. Beard V.A. (2005), Individual determinants of participation in community development in Indonesia, "Environment and Planning C: Government and Policy", nr 23.
 3. Beugelsdijk S., Smulders S. (2009), Bonding and bridging social capital and economic growth, "CentER Discussion Paper Series", nr 27.
 4. Brach J. (2015), Polski sektor międzynarodowego drogowego transportu ładunków, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 406.
 5. Fechner I. (2007), Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
 6. Fechner I., Szyszka G. (2015), Logistyka w Polsce. Raport 2015, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 7. Fryca J. (2014), Przedsiębiorstwa TSL wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, "Logistyka", nr 2.
 8. Fukuyama F. (2003), Kapitał Społeczny, [w:] L. E. Harrisom, S. P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i Spółka, Kraków.
 9. GDDKiA (2014), Raport Roczny za 2014 r., Warszawa.
 10. GUS (2006), Transport. Wyniki działalności w 2005 r., Warszawa.
 11. GUS (2015), Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r., Warszawa.
 12. GUS (2016a), Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2016 r., Warszawa.
 13. GUS (2016b), Transport. Wyniki działalności w 2015 r., Warszawa.
 14. Gietzmann M. (1996), Incomplete contracts and the make or buy decision: governance designand attainable flexibility, "Accounting, Organizations and Society", r. 21, nr. 6.
 15. Gryko-Nikitin A. (2010), Polski rynek usług TSL w świetle danych statystycznych, "Economy and Management", nr 4.
 16. Grzelakowski A.S. (2013), Wyzwania rozwoju transportu w Polsce [online], ppg.ibngr. pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/wyzwania-rozwoju-transportu-w-polsce, dostęp: 23 grudnia 2016 r.
 17. Hanifan L.J. (1916), The Rural School Community Center, "Annals of the American Academy of Political and Social Science" , nr 67.
 18. Harrison-Rexrode J., Fussell H., Hazleton V., Kennan W. R. (2006), The Relationship Between Social Capital, Transaction Costs and Organizational, "Corporate Communications: An International Journal", nr 11(2).
 19. Kaczmarek T. (2011), Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy, Polskie Koleje Państwowe, Warszawa.
 20. Kille Ch., Schwemmer M. (2015), Top 100 in European Transport and Logistics Services 2015/2016 - Summary, Fraunhofer Institut, Berlin.
 21. Łuczywek L. (2010), Giewont na rzece Missisipi, "Obserwator Morski", nr 1.
 22. Menes M. (2015), Ewolucja polskiego ciężarowego transportu samochodowego w latach 1989-2013, "Transport Samochodowy", nr 2.
 23. Ostrom E. (2001), Social capital: a fad or a fundamental concept?, [w:] P. Dasgupta, I. Serageldin (red.), Social Capital: A Multifaceted Perspective, World Bank Publications, Washington.
 24. PAP (2016), Nowy Jedwabny Szlak. Rozwój projektu utrudniają formalności [online], www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1645204,Nowy-Jedwabny-Szlak-Rozwoj-projektuutrudniaja- formalności, dostęp: 12 września 2016 r.
 25. Putnam R. D. (1993), What makes democracy work?, "National Civic Review", nr 82.
 26. Putnam R. D. (1995), Bowling Alone: America's Declining Social Capital, "Journal of Democracy", nr 6.
 27. Radzikowski M., Foryś G., Bogdaniuk M. (2016), Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2015 roku, GDDKiA, Warszawa.
 28. Seddon D. (2003), Social aspects of transport, Overseas Development Group, Norwich.
 29. Skawińska E. (2012), Kapitał społeczny a logistyka, "Logistyka", nr 5, dodatek Nauka.
 30. Starczewska-Krzysztoszek M. (2008), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Infos BAS", nr 4(28).
 31. Surowiec A. (2015), Teoria kosztów transakcyjnych a system kontroli zarządczej w łańcuchach dostaw, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 224.
 32. USAID (2011), Social Capital, Transaction Costs and Agricultural Competitiveness in Iraq, "Agricultural policy dialogue series", nr 13.
 33. Witkowski J. (2003), Prekursorzy logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 9.
 34. World Bank (2013), Social capital and firms [online], www.worldbank.org, dostęp: 23 kwietnia 2013 r.
 35. World Bank (2016), International LPI 2016 [online], lpi.worldbank.org/international/ global, dostęp: 31 sierpnia 2016.
 36. Zarycki T. (2008), Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim, "Pomorski Przegląd Gospodarczy", nr 2.
 37. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (2015), Raport. Skutki rosyjskiego embarga na polskie produkty, Warszawa.
 38. Związek Pracodawców BCC (2011), Sektor transportu i logistyki w czasie i przestrzeni, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu