BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszek Józef (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Seneta Tomasz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
3D Modeling in Management Processes of New Products Production Preparation
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 233-249, rys., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Proces zarządzania, Proces produkcji, Logistyka produkcji
Management process, Production process, Production logistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper defines the concept of 3D modeling. It includes the characteristics of the production processes preparation in condition of mass production, trends in the methods for process design development of new products in large industrial corporations as well as their implementation in individual enterprises. It presents modern methods of logistic processes modeling and simulation as well as the examples of production activities design including visualization. Finally, the thesis determines the possibilities of given course of proceedings in the application of production practice. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdullah A., Popplewell K., Page C.J. (2003), A review of the support to tools for the process of assembly method selection and assembly planning, "International Journal of Production Research", vol. 41, no. 11.
 2. Breyfogle F.W. (2004), Implementing Six Sigma, John Wiley & Sons; Inc., 2 edition, Hoboken, New Jersey.
 3. Boothroyd G., Dewhurst P. (1983), Design for Assembly, A Designers Handbook, Department of Mechanical Engineering, University of Massachusetts.
 4. Gregor M., Matuszek J. (2013), Tendencje projektowania systemów produkcyjnych, "Mechanik", nr 7.
 5. Gregor M., Medvecky Š., Mičieta B. i in. (2006), Digitálnypodnik, Slovenske centrum produkivity Univerzita v Žiline.
 6. Gregor M., MedveckyŠt., Štefanik A.i in. (2016), 3D laserovéskenovanievelkýchobjektov, CEIT.
 7. Kurczyk D. (2016), Wykorzystanie techniki laserowego skanowania 3D w różnych branżach przemysłowych, Metody i techniki zarządzania procesami produkcyjnymi, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.
 8. Kurczyk D. (2013), Projektowanie systemów produkcyjnych na drodze wizualizacji przebiegu ich pracy, Inżynieria procesów produkcyjnych, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 9. Kurczyk D. (2012), Wizualizacja systemów produkcyjnych wspomagana pakietem AutodeskFactory Design, Modele inżynierii teleinformatyki: wybrane zastosowania 7, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 10. Kurczyk D., Szal M. (2011), Wizualizacja obiektu przemysłowego z zastosowaniem skanera laserowego, Innowacyjność akademicka - nowe wyzwania dla nauki i przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.
 11. Matuszek J. (2000), Inżynieria produkcji, Wydawnictwo Filii Politechniki łodzkiej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 12. Matuszek J., Kołosowski M., Krokosz-Krynke Z. (2014), Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE Warszawa.
 13. Matuszek J., Seneta T. (2016), Algorytmizacja procesu wdrażania nowego produktu w warunkach wielkoseryjnej produkcji, "Mechanik" nr 7.
 14. Praca zbiorowa (1995), Advancet Product Quality Planning (APQP) and Control Plan, Reference Manual.AAIG - Chrysler Corporation, Ford Corporation, General Motors Corporation, Adare Carvin, Unit 1, Trade Link, Western Ave, West Thurrock, Grays, Essex England (norma branżowa).
 15. Sojak S., Joźwiak H. (2004), Rachunek kosztów docelowych, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu