BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Krzysztof (Politechnika Śląska), Szymszal Jan (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wykorzystanie rachunku marginalnego w jednostadialnym sterowaniu wielkością zaopatrzenia
An Application of a Marginal Account in a Single-stage Controlling of Supply Volume
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 251-265, rys., bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Proces decyzyjny, Zaopatrzenie, Zarządzanie logistyczne
Decision proces, Supply, Logistic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym celem badań było przedstawienie propozycji rozwiązania jednostadialnego sterowania zapasami z wykorzystaniem analizy marginalnej, której metodologia opiera się na wykorzystaniu podstawowej zasady analizy wrażliwości, aby w szeregu rozdzielczym punktowym ujmującym zmianę co jednostkę zużytego materiału (popyt) w danym okresie (np. tygodniu) oszacować taką wielkość jego zakupu, by prawdopodobieństwo było mniejsze od wartości odpowiadającej jej dystrybuanty. Realizacja złożonego celu powinna umożliwić wymierne obniżenie kosztów tworzenia i utrzymania zapasów środka uszorstniającego wykorzystywanego do zimowego utrzymania wybranego odcinka autostrady, jak również pozwolić na uniknięcie strat wynikających z niesprawności procesów logistycznych. (fragment tekstu)

The article presents suggestions of solving one of the major problems of modern logistics which is optimisation of supply volume based on reduction of supply costs. The case study concerns weekly supply of roughening material used for winter maintenance of a motorway part. Due to the physical-chemical qualities of the material and the supply possibilities orders are completed with the application of the single-stage (single, one-stage) of supply controlling. The suggested solutions with the application of the marginal analysis should lead to a significant reduction in costs of creating and maintaining stocks of these materials, as well as avoid high losses of logistical processes malfunction. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bendkowski J., Radziejowska G. (2011), Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  2. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. (2004), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.
  3. Gołembska E. (1999), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań.
  4. Jóźwiak J., Podgórski J. (2001), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
  5. Kopańska-Bródka D. (1998), Wprowadzenie do badań operacyjnych, Wyd. AE, Katowice.
  6. Maliński M., Szymszal J. (1999), Współczesna statystyka matematyczna w medycynie w arkuszach kalkulacyjnych, Wyd. Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice.
  7. Sarjusz-Wolski Z. (2000), Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  8. Szymszal J., Gajdzik B., Piątkowski J. (2011), Logistyka w przedsiębiorstwie. Wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  9. Szymszal J., Żelichowska M., Król J. (2015), Optymalizacja jednostadialnego sterowania wielkością zapasu w logistycznych systemach zaopatrzenia i produkcji, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, T. I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu