BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dembińska Monika
Tytuł
Rola personelu tymczasowego w tworzeniu wartości spotkania biznesowego
The Role of Temporary Staff in Creating the Business Meeting Value
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 60-74, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Turystyka biznesowa, Konferencje, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Studium przypadku
Business tourism, Conferences, Human Resources Management (HRM), Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jakość oferowanej obsługi jest istotnym czynnikiem budującym wartość spotkania biznesowego. Zależna jest ona zarówno od zatrudnionego personelu, jak i przyjętych rozwiązań logistycznych. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy zagadnienia poparte częścią empiryczną - studium przypadku Europejskiej Konferencji o Energii Wiatrowej EWEC 2010 obsługiwanej przez pracowników tymczasowych. (abstrakt oryginalny)

Service quality is relevant factor influencing business meeting value. It is dependent on both the employed staff and applied logistics solutions. The paper presents theoretical issue base, followed by empirical part: case study of the European Wind Energy Conference and Exhibition EWEC 2010, supported by temporary staff. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amadeus, 2014, Business Travel Insights. Business Travel Gets Personal, http://www.amadeus.com/web/binaries/blobs/88/725/Amadeus_Business_Travel_Insights_2014,0.pdf [dostęp: 28.12.2015].
 2. Celuch, K., 2014, Przemysł spotkań: wiedza, produkt, motywacja, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 3. Celuch, K., 2015a, Międzynarodowy przemysł spotkań jako przykład działań na rzecz intensyfikacji wykorzystania przestrzeni turystycznej, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, Marketing miejsc - teraźniejszość czy przyszłość?, nr 40, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, s. 18-28.
 4. Celuch, K. (red.), 2015b, Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce, http://pdf.polska.travel/doc.php?lang=pl&doc=RAPORT-PRZEMYSL-SPOTKAN-I-WYDARZEN-W- POLSCE-2015 [dostęp: 21.02.2016].
 5. Citibank, 2012, Hire or Outsource? Weighing the Pros and Cons, https://online.citi.com/US/JRS/pands/detail.do?ID=CitiBizArticleHireOutsource&JFP_TOKEN=NAYKDXR6 [dostęp: 4.01.2015].
 6. Daft, R.L., Marcic, D., 2011, Understanding Management, 7th ed., South - Western Cengage Learning, USA.
 7. Dedeoglu, B.B., Demirer, H., 2014, Differences in Service Quality Perceptions of Stakeholders in the Hotel Industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 27, iss. 1, s. 130-146.
 8. Dowson, R., Bassett, D., 2015, Event Planning and Management: A Practical Handbook for PR and Events Professionals, Kogan Page Limited, United Kingdom, Croydon.
 9. EIBTM, 2013, IBTM Meetings Industry Report. Europę Focus, s. 8, http://www.ibtmevents.com/RXUK/RXUK_IBTMEvents/document/EIBTM Meetings industry research analysis.pdf?v=635205470426315566 [dostęp: 30.12.2015].
 10. Getz, D., 2004, Event Management and Event Tourism, 2nd ed., Cognizant Communication Cooperation, New York.
 11. Haven-Tang, C., Jones, E., 2009, Critical Success Factors in Sustainable Events, w: Raj, R., Musgrave, J. (eds.), Event Management and Sustainability, CAB International, MPG Books Group, Oxfordshire, s. 99-108.
 12. ICCA, 2016a, Definition of "MICE", http://www.iccaworld.com/aeps/aeitem.cfm?aeid=29 [dostęp: 27.12.2015].
 13. ICCA, 2016b, Definition of "business tourism", http://www.iccaworld.com/aeps/aeitem. cfm?aeid=107 [dostęp: 28.12.2015].
 14. Kachniewska, M., 2014, Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań, w: Innowacje w przemyśle spotkań, w: Grzegorczyk, A., Majewski, J., Wróblewski, S. (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 12-34.
 15. Kalinowska-Żeleźnik, A., Sidorkiewicz, M., 2014, Przygotowanie kadry do obsługi turystów biznesowych w hotelach wysokokategoryzowanych w Polsce, w: Grzegorczyk, A. (red.), Innowacje w przemyśle spotkań, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 129-143.
 16. Kim, H.T., Ko, Y.J., Park, Ch.M., 2013, The Influence of Event Quality on Revisit Intention, Managing Service Quality: An International Journal, vol. 23, iss. 3, s. 205-224.
 17. Morris, L., 2015, Temporary vs. Permanent the Pros and Cons, Linkedin, https://www.linkedin.com/pulse/temporary-vs-permanent-pros-cons-lee-morris [dostęp: 4.01.2016].
 18. Manpower, 2014, Managed Volume Recruitment of Large-scale Event Assistants Makes any Event a Success, http://www.manpower.com.hk/events-staffing.aspx [dostęp: 03.01.2016].
 19. Mair, J., 2009, The Events Industry: the Employment Context, w: Baum, T., Deery, M., Hanlon, C., Lockstone, L., Smith, K. (eds.), People and Work in Events and Conventions. Research Perspective, CAB International, Cambridge University Press, Cambridge, s. 3-16.
 20. Moon, K.S., May, K.Y., Ko, J., Connaughton, D.P., Lee, J.H., 2011, The Influence of Consumers Event Quality Perception on Destination Image, Managing Service Quality: An International Journal, vol. 21, iss. 3, s. 287-303.
 21. Moutinho, L., Ballantyne, R., Rate, S., 2011, Consumer Behaviour in Tourism, Strategic Management in Tourism, 2nd ed., CAB International, Cambridge University Press, Cambridge.
 22. MTIevents, 2016, Onsite Event Management, http://www.mtievents.com/event-and-meeting-services/on-site-management.php [dostęp: 06.01.2016].
 23. Nawrocka, E., 2013, Istota turystyki biznesowej, stan i czynniki jej rozwoju na przykładzie Wrocławia, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 41, s. 76-85.
 24. Olak, A., 2011, Zasoby ludzkie i wiedza jako determinanty w zarządzaniu nowoczesną organizacją, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, nr 23, s. 172-179.
 25. Pearlman, D.M., Mollere, L., 2009, Meetings, Incentive, Convention, and Exhibition Evaluation Practices: An Exploratory Study among Destination Marketing Organizations, Journal of Convention and Event Tourism, vol. 10, iss. 3, s. 147-165.
 26. Piechota, N., 2015, Convention Bureaux jako instytucje wpływające na konkurencyjność miast - ujęcie teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 40, s. 83-93.
 27. Planning Helper, 2012, Meeting & Event Planning NewsChat - Tips, Tools & Tidbits, http://www.planninghelper.com/nlv-34.aspx [dostęp: 6.01.2016].
 28. Poland Convention Bureau, 2010, Konferencja EWEC 2010 w Warszawie, http://www.poland-convention.pl/pl/wiadomosci/konferencja-ewec-2010-w-warszawie [dostęp: 5.01.2016].
 29. Sawińska, A., 2013, Produkt jako instrument marketingu w turystyce i rekreacji, w: Panasiuk, A. (red.), Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 97-117.
 30. Shone, A., Parry, B., 2004, Successful Event Management: A Practical Handbook, 2nd ed., Thomson Learning, London.
 31. Stevens, R.P., 2005, Plan, promote, and profit. Trade show an event marketing, RR Donnelley, United States of America.
 32. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), 2008, Global Meetings Initiative, vol. 1, Basic concepts and definitions. Revised draft, s. 5-12, https://s3-eu-west-l.amazonaws.com/storageapi/sites/all/files/pdf/industry01.pdf [dostęp: 21.02.2016].
 33. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), 2014, Global Report on the Meetings Industry, wyd. 7, AM Reports, Madryt, http://www.imexexhibitions.com/media/350548/UNWTO_meetingsindustry_am_report 2 .pdf [dostęp: 16.12.2015].
 34. Van der Wagen, L., White, L., 2010, Events Management for Tourism, Cultural, Business and Sporting Events, 4th ed., Pearson Australia.
 35. Zmyślony, P., Leszczyński, G., 2014, Identyfikacja sieci powiązań w miejskiej turystyce biznesowej, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 3(264), s. 103-120.
 36. Zmyślony, P., Piechota, N., 2014, Znaczenie przemysłu spotkań w kształtowaniu potencjału turystycznego miast, w: Celuch, K. (red.), Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce: teoria i praktyka, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Warszawa, s. 103-117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu