BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicka Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Cloud computing w zarządzaniu relacjami z interesariuszami
Cloud Computing in Stakeholders Relationships Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 267-277, rys., bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Interesariusze, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Relacje z klientami
Cloud computing, Stakeholders, Supply Chain Management (SCM), Relationships with customers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja potencjału cloud computing z uwzględnieniem jednego z kluczowych procesów zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw - zarządzania relacjami z klientem - ujętego w szerszej perspektywie, tj. zarządzania relacjami z rożnymi grupami interesariuszy przedsiębiorstwa. Zakres opracowania obejmuje wskazanie kluczowych procesów łańcucha dostaw wymienianych w światowej literaturze przedmiotu zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw jako najistotniejsze. Zwrócono tu szczególną uwagę na proces zarządzania relacjami z klientem stanowiący punkt odniesienia do dalszych rozważań. (fragment tekstu)

The essence of stakeholder relationship management with the use of cloud computing is to combine the benefits of integrated IT systems accessible via the Internet projecting on the transparency of operations throughout the network and allowing expanded deepening relations with stakeholders. It determines the ability to compete response time for signals of varying strength and source of origin, or the level of innovation due to the low cost of the introduction of experimental projects, giving almost unlimited possibilities for creative use of the functionality of resources from various sources. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Christopher M. (2000), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, wydanie II, PCDL 2000.
  2. Ciesielski M. (red.) (2009), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa.
  3. Cooper M.C., Lambert, D.M., Pagh, J.D. (1997), Supply chain management: more than a new name for logistics, "International Journal of Logistics Management", Vol. 8 No. 2.
  4. Fawcett S.E., Fawcett A.M., Watson B.J. i in. (2012), Peeking Inside the Black Box: Toward an Understanding of Supply Chain Collaboration Dynamics, "Journal of Supply Chain Management", Vol. 48.
  5. Harrison J.S., St. John C.H. (2013), Foundations in Strategic Management, Cengage Learning, 6th edition, Mason.
  6. Kot S., Starostka-Patyk M., Krzywda D. (2009), Zarządzenie łańcuchami dostaw, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, [cyt. za:] Logistics and Internet Speed: The Impact of E-commerce on Logistics - report on trends and issues in logistics and transportation, The University of Tennessee, Cap Gemini, Ernst & Young, 2000.
  7. Mell P., Grance T. (2011), The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology, Information Technology Laboratory, U.S. Commerce Department.
  8. Nowicka K. (2011), Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 06/2011, http://www.praktycznateoria.pl/wspolpraca-partnerska/
  9. Nowicka K. (2013), Cloud computing: wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów, [w:] Przedsiębiorczość nowych mediów. Analiza modeli biznesowych firm internetowych, Hejduk I. K. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu