BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olender Małgorzata (Politechnika Śląska), Skołud Bożena (Politechnika Śląska), Krenczyk Damian (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zastosowanie teorii gier do rozwiązywania problemów decyzyjnych w wirtualnych sieciach wytwarzania
Game Theory Application for Decisional Problems in Virtual Manufacturing Nets
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 295-307, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Teoria gier, Podejmowanie decyzji, Planowanie produkcji
Game theory, Decision making, Production planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problem rozpatrywany w artykule dotyczy planowania przepływu produkcji, w szczególności wyboru marszruty produkcyjnej ze zbioru dostępnych marszrut alternatywnych. W artykule zaproponowano nową koncepcję rozwiązywania problemów planowania przepływu produkcji w wirtualnych sieciach wytwarzania zorientowaną na teorię gier. Jej założenia przedstawiono na przykładzie obliczeniowym prostej sieci wytwarzania. Przeprowadzono obliczenia kosztów wytwarzania produktu oraz kosztów transportu między uczestnikami sieci powiązanych z konkretnym wariantem marszruty. Do zapisu sytuacji decyzyjnej zaproponowano wykorzystanie formalizmów zaczerpniętych z teorii gier. (fragment tekstu)

The requirements of customers, products aging and other factors cause that production planning processes are needed. The use of virtual production nets is an opportunity for producers. The approach and procedures taken from the game theory were used in realizing specific tasks of production processes planning. The values of objective function which act as players at the workplace were calculated. The first player function is to minimize production costs, and the second is to minimize transport costs. The paper analyses one of the possible scenarios of the game in which these players move looking for an optimal decision. The results show that, in the case of value of payoffs, the mixed strategies are optimal. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Camarinha-Matos L.M., Afsarmanesh H. (1999), Tendencies and General Requirements for Virtual Enterprises, [w:] L.M.Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh (red.), Infrastructures for Virtual Enterprises, Springer US.
 2. Fudenberg D., Tirole J. (2005), Game Theory, The MIT Press, Londyn.
 3. Guo Z.(2008), A cooperative game theory analysis for modular manufacturing network, "International Workshop on Modelling, Simulation and Optimization", IEEE Computer Society, Hong Kong.
 4. Kisielnicki J. (2005), Podstawy Organizacji i Zarządzanie [online], www.edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/poz/scb/index106.html. dostęp: 15 lipca 2016.
 5. Krzak M. (2010), Konkurencja i kooperacja na lokalnym rynku surowcowym w dwuosobowych modelach teorii gier - zarys zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk", nr 79.
 6. Kudelska K. (2013), Organizacja ucząca się w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, "Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne" 3(7).
 7. Olender M., Krenczyk D. (2016), Planowanie zleceń w wirtualnych sieciach produkcyjnych, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 8. Olender M., Krenczyk D. (2015), Wirtualne sieci wytwarzania, [w:] V Międzynarodowa konferencja, "Inżynier XXI wieku", Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała.
 9. Olender M. (2016), Wspomaganie podejmowania decyzji w dynamicznych sieciach wytwarzania, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 2.
 10. Osbourne M.J., Rubinstein A. (1998), A Course in Game Theory, The MIT Press, Londyn.
 11. Parsons S. Wooldridge M. (2002), Game theory and decision theory in multi-agent systems, "Autonomous Agents and Multi-Agent Systems", Vol 5, Issue 3.
 12. Schwalbe U. Walker P. (2001), Zermelo and the early history of game theory, "Games and Economic Behavior", vol. 34.
 13. Shi Y., Fleet D., Gregory M. (2005), Global Manufacturing Virtual Network and its Position in Manufacturing Systems, The 7th Annual International Manufacturing Symposium, Institute for Manufacturing, Dept. of Engineering, University of Cambridge.
 14. Straffin P.D. (2001), Teoria gier, Scholar, Warszawa.
 15. Warner M., Witzel M. (2005), Zarządzanie Organizacją Wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Watson J. (2011), Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu