BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Głowicki Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie form nauczania hybrydowego przedmiotów ekonomicznych w procesie dydaktycznym
Using Blended Learning Forms in the Economic Subjects Teaching Process
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 99-108, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Nauczanie hybrydowe, Proces dydaktyczny w szkole wyższej, Dydaktyka
Blended learning, Teaching process in higher education, Didactics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest sprezentowanie i sprecyzowanie pojęcia nauczania hybrydowego na poziomie akademickim oraz przedstawienie systemu nauczania hybrydowego jako wsparcia procesów dydaktycznych w obrębie kształcenia z przedmiotów ekonomicznych. W artykule wykorzystano metody analizy literatury przedmiotu, analizy dokumentów i metodę projektową, która została zastosowana do opracowania założeń systemu nauczania hybrydowego, przeznaczonego do kształcenia z przedmiotów ekonomicznych na poziomie akademickim.(fragment tekstu)

The publication covers the issues using the blended learning solutions in planning, implementation and evaluation processes of economic subjects at universities. The study provides basic definitions of terms related to blended learning, as well as describes the methodological and technical solutions, and pointed out the possible directions of development of this knowledge field. The study contains the characteristics of blended learning system, basic theoretical assumptions and indications of application solutions. The study was based on literature analysis, document analysis and project method of formulating blended learning system backgrounds dedicated for economic teaching processes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 2. Boczkowski A. 2011. Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego. Łódź, Wydaw. UŁódz.
 3. Bolton M.K. 1999. The role of coaching in student teams: A "just-in-time" approach to learning. J. Manag. Educ. 23, 3.
 4. Budzyńska M. 2004. Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Warszawa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 5. Cieśliński W. 2011. Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw: model platformy treningu procesowego. Pr. Nauk. UE Wroc., Ser. Monogr. Oprac. 187, 155.
 6. Galwas B. 2000. Współczesne systemy kształcenia ustawicznego i kształcenia na odległość. Wirt. Eduk. 1, www.okno.pw.edu.pl, dostęp: październik 2015.
 7. Głowicki P. 2003. E-learning - szanse i zagrożenia dla współczesnej edukacji. Praca magisterska. Wrocław, AWF (maszynopis).
 8. Goliński M. 2011. Społeczeństwo informacyjne-geneza koncepcji i problematyka pomiaru. Monogr. Oprac. SGH 580.
 9. Grudowski P., Lewandowski K. 2012. Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych. Cz. 1. Zarządz. Fin. 10(3), 397-406.
 10. Heinze A., Procter C. 2004. Reflections on the use of blended learning, in: Education in a changing environment. Salford, Education Development Unit.
 11. Kłos M., Baran M. 2014. Projekty innowacyjne w uczelniach wyższych - rekomendacje dotyczące finansowania i organizowania kształcenia ustawicznego. Han. Wew. 5(352), 3-12.
 12. Knapp K.M., McKeague C. 2002. Blended learning for compliance training success. New Jersey, USA, EduNeering, Princeton.
 13. Krupski R. 1999. Zarządzanie strategiczne: koncepcje, metody. [b.m.], Wydaw. AE.
 14. Kwiatkowska M. 2014. Jakość kształcenia w świetle przemian w polskim szkolnictwie wyższym. Acta Univ. Lodz. Folia Libr. 2(19), 95-100.
 15. Machol A. 2003. Kompendium wiedzy o sieciach, e-learning i-learning. Akademia NetWorld 5, 1-10.
 16. Marsh J., Drexler P. 2001. How to design effective blended learning. Sunnyvale, USA, www.brandon- -hall.com, dostęp: październik 2015.
 17. Nichols M. 2001. Teaching for learning. Palmerston North, TrainInc.co.
 18. Piech K. 2003. Idea life-time-learning a kształcenie w systemie e-learning. E-mentor SGH 1, 15-17.
 19. Płoszajski P. 2004. Modele zarządzania organizacjami na przełomie XII wieku. Warszawa, SGH.
 20. Schramm J. 2001. The Change Agenda. Londyn, CIPD.
 21. Senge P. 2004. Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Wyd. IV. Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 22. Thorne K. 2003. Blended learning - How to integrate online and traditional learning. Londyn, Kogan Page Limited.
 23. Ulfik A., Nowak S. 2012. E-learning oraz elektroniczne platformy wspomagające administrację publiczną w kontekście społeczeństwa informacyjnego. Katowice, UE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu