BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Izbrandt Marcin
Tytuł
Efekt indeksowy - analiza indeksu WIG20
The Index Effect - Analysis of the WIG20 Index
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 103-116, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Indeks giełdowy, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Analiza zdarzeń, Testy statystyczne
Stock market indexes, Warsaw Stock Exchange Index, Event study, Statistical tests
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje próbę zbadania występowania na polskim rynku opisywanego od lat 80. XX wieku zjawiska zwanego efektem indeksowym. W tym celu wykorzystana została metoda analizy zdarzeń, która bada wpływ zdarzenia lub grupy zdarzeń na zachowania wybranej zmiennej. W badaniu wybrano trzy charakterystyczne daty związane ze zmianą składu indeksu i zbadano zachowania się spółek w tym okresie. Otrzymane wstępne wyniki zostały sprawdzone za pomocą dwóch testów statystycznych, testu Patella oraz testu rang Corrado. Potwierdziły one, że w poszczególnych dniach poprzedzających lub następujących po każdym z trzech omawianych zdarzeń występuje istotny wpływ wejścia lub opuszczenia indeksu WIG20 przez spółkę na stopy zwrotu jej akcji. (abstrakt oryginalny)

This article aims to investigate the existence of index effect, which has been described since the 80's, on the Polish market. In order to examine it, the event study method, which assesses the impact of an event or a group of events on selected variable, was used. In the analysis, three representative dates connected with changes in the index were chosen to study company's market behavior during this time. Preliminary results were verified by two statistic tests, Patells test and Corrados rank test, which confirmed the existence of significant influence of company's inclusion or exclusion from the WIG20 index on its rates of return, in days preceding or following each of these three events. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnott, R., Vincent, S., 1989, S&P Additions and Delations: A Market Anormaly, Journal of Portfolio Management, vol. 13, no. 1, s. 29-33.
 2. Bartkowiak, M., Janik, B., 2012, Efficiency of Sustainable Investment in Polish Regulated Market, China - USA Business Review, vol. 11, no. 9, s. 1213-1223.
 3. Beneish, M., Whaley, R., 1996, An Anatomy of the "S&P Game": The Effects of Changing the Rides, Journal of Finance, vol. 51, no. 5, s. 1909-1930.
 4. Cooper, D., Woglom, G., 2002, The S&P 500 Effect: Not Such Good News in the Long Run, FEDS Working Paper, No. 2002-48.
 5. Corrado, C., Zivney, T., 1992, The Specification and Power of the Sign Test in Event Study Hypothesis Tests Using Daily Stock Returns, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 27, no. 3, s. 465-478.
 6. Fama, E., Fisher, L., Jensen, M., Roll, R., 1969, The Adjustment of Stock Prices to New Information, International Economic Review, vol. 10, no. 1, s. 1-21.
 7. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 2016, Komunikaty, GPW, http://www.gpw.pl/komunikaty/ [dostęp: 10.01.2016].
 8. Goetzmann, W., Garry, M., 1986, Does Delisting from the S&P 500 Affect Stock Price?, Financial Analysts Journal, vol. 42, no. 2, s. 64-69.
 9. Gurgul, H., 2006, Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Harris, L., Gurel, E., 1986, Price and Volume Effects Associated with Changes in the S&P 500 List: New Evidence for the Existence of Price Pressures, The Journal of Finance, vol. 41, no. 4., s. 815-829.
 11. Jain, P., 1987, The Effect on Stock Price of Inclusion in or Exclusion from the S&P 500, Financial Analysts Journal, vol. 43, no. t, s. 58-65.
 12. Lamoureux, C., Wansley, J., 1987, Market Effects of Changes in the Standard & Poors 500 Index, Financial Review, vol. 22, s. 53-69.
 13. Miller, C., Ward, M., 2014, The Market Impact on Shares Entering or Leaving JSE Indices, http://ssrn.com/abstract=2407870, [dostęp: 21.02.2015].
 14. Mitchell, M., Stafford, E., 1999, Managerial Decisions and Long-term Stock Price Performance, Working Papers, no. 453, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfmf?abstract_id=94137 [dostęp: 3.06.2015].
 15. Patell, J., 1976, Corporate Forecast of Earnings Per Share and Stock Price Behavior: Empirical Test, Journal of Accounting Research, vol. 14, no. 2, s. 246-276.
 16. Shleifer, A., 1986, Do Demand Curves for Stocks Slope Down?, The Journal of Finance, vol. 41, no. 3, s. 579-590.
 17. Woolridge, R., Ghosh, C., 1986, Institutional Trading And Security Prices: The Case Of Changes In The Composition Of The S&P 500 Index, Journal of Financial Research, vol. 9, s. 13-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu