BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parkitny Waldemar (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Problemy stojące przed logistyką miejską w zakresie obsługi parkingowej pojazdów
Problems of Municipal Logistics in Range of Vehicles' Parking Service
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 309-322, bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Parkingi, Komunikacja w systemie Park and Ride, Zarządzanie miastem
Car park, Communication in Park-and-Ride system, City management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych problemów związanych z lokalizacją i funkcjonowaniem parkingów w dużych miastach, w tym parkingów Park and Ride, oraz stref parkingowych w ich centrach. Badania oparto na obserwacjach i doświadczeniach autora oraz analizie literatury naukowej z tego zakresu. W efekcie otrzymano wykaz najważniejszych zagadnień, które należy rozważyć, podejmując decyzje z zakresu logistyki miejskiej i inżynierii ruchu. (fragment tekstu)

The dynamic increase of number of vehicles moving on roads, caused by their larger accessibility, rise in level of inhabitants' life, fashions as well as the growth of society expectations in range of comfort of life, makes new demands for municipal logistics and is the source of many problems. Problems relating to parking, especially in centers of big cities, belong to the group of the biggest of them.
The reason of such state is first of all too tight buildings of cities, not taking into account the norms, which concern the number of car parks to the number of occupants either to office or commercial surface in new projects, the lack of cities' plans of spatial management etc. The aim of the article is presenting the most important problems connected with location and functioning car parks in large cities, including Park and Ride car parks, and parking zones in their centres. The investigation have been based on the author's observations as well as the analysis of scientific literature in this field. The list of the most important issues which should be considered making decisions in the range of municipal logistics and traffic engineering were received as the result. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców Raciborza 2005 (2005), http://debica-archiwum.pl/images/file/Badania zachowan komunikac_zawrtosc. pdf, data dostępu: 24.09.2015 r.
 2. Bauer M. (2013), Pasy autobusowe, a strefa płatnego parkowania przykrawężnikowego - przypadek krakowski, "Polityka parkingowa w miastach, Zeszyty Naukowo - Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie", seria: Materiały konferencyjne, nr 1 (100).
 3. Brzeziński A., Jesionkiewicz - Niedzińska K., Rogala A. (2013), Wady i zalety systemu Parkuj i Jedź na przykładzie aglomeracji warszawskiej, "Transport Miejski Regionalny", nr 6.
 4. Hebel K. (2015), Postulaty przewozowe mieszkańców Gdyni w badaniach marketingowych na przykładzie badań bezpośrednich, "Transport Miejski i Regionalny", nr 5.
 5. Kauf S., Tłuczak A. (2014), Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych, Difin, Warszawa.
 6. Parkitny W. (2016 a), Zasady funkcjonowania i analiza wydawanych abonamentów do stref płatnego parkowania w Krakowie, "Magazyn Autostrady", nr 7.
 7. Parkitny W. (2016 b), Analiza wykorzystania stref płatnego parkowania we Wrocławiu przez uprzywilejowane grupy kierowców, "Magazyn Autostrady", nr 8/9.
 8. Parkitny W. (2013 a), Analiza parametrów parkingów realizowanych przez kolej w południowo- wschodniej Polsce, "Transport Miejski i Regionalny", nr 3
 9. Parkitny W. (2013 b), Postrzeganie przez kierowców kongestii ruchu w pobliżu dużych parkingów, "Polityka parkingowa w miastach, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie", seria: Materiały konferencyjne, nr 1 (100).
 10. Parkitny W. (2004 a), Zarządzanie parkingiem jako magazynem pojazdów, "Logistyka", nr 5.
 11. Parkitny W. (2004 b), Symulacje systemów do zarządzania parkingami jako magazynami pojazdów, "Logistyka", nr 6.
 12. Romanowska A., Jamroz K. (2015), Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe - zwykłe generatory ruchu czy źródło problemów transportowych?, "Transport Miejski i Regionalny", nr 2.
 13. Sierpiński G. (2012), Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport", Z. 84, Warszawa.
 14. Szarata A. (2015), Wyniki badań podróży w Krakowie KBR 2013, "Transport Miejski i Regionalny", nr 5.
 15. Szczuraszek T., Karwasz M. (2014), Analiza wybranych charakterystyk parkowania w strefie płatnego parkowania w śródmieściu Bydgoszczy w związku z wdrożeniem ITS, "Transport Miejski i Regionalny", nr 11.
 16. Szołtysek J. (2005), Logistyczne aspekty zarządzania przepływami w miastach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 17. Tracz M., Gaca S. (2001), Wpływ supermarketów na funkcjonowanie przyległej sieci ulic (część I), "Transport Miejski", nr 1.
 18. Urban Freight Transport and Logistics, An Overview of the European Research and Policy (2006), European Communities, Belgium.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu