BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perzyńska Agnieszka (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Model identyfikacji instrumentów logistyczno-marketingowych w procesach zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi
Model of Identification of Logistics and Marketing Instruments in the Processes of Transport Companies Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 323-333, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo transportowe, Instrumenty marketingowe, Zarządzanie logistyczne
Enterprise management, Transport company, Marketing instruments, Logistic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu instrumentów logistyczno-marketingowych w procesach zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi. W początkowej części artykułu przybliżono założenia koncepcji zarządzania logistyczno-marketingowej, następnie dokonano na podstawie literatury przedmiotu doboru instrumentów logistyczno-marketingowych. W wyniku powyższej analizy dokonana została klasyfikacja przedsiębiorstw transportowych z uwzględnieniem poziomów wykorzystywania instrumentów logistycznych i marketingowych. Badanie ankietowe objęło 109 przedsiębiorców przedsiębiorstw transportowych. W następstwie na podstawie przeprowadzonych badań w województwie lubuskim został zaprezentowany model identyfikacji instrumentów logistyczno-marketingowych w procesach zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi, który wskazuje innowacyjne rozwiązanie dla owych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present a model of Logistics and Marketing Instruments in the Processes of Transport Companies Management. The initial part of the article focuses on approach to managing logistics and marketing on the basis of literature selection. The classification of transport companies was made, taking into account the levels of use of instruments of logistics and marketing. The survey covered 109 transport companies. On the basis of studies conducted in Lubuskie, the model of Logistics and Marketing Instruments in the Processes of Transport Companies Management was identified, which indicates an innovative solution for these companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abt S., (2001), Logistyka w teorii i praktyce., Wyd. AE Poznań.
  2. Ciesielski S. (red.) (2001), Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy, AE Poznań.
  3. Blaik P. (2010), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.
  4. Perzyńska A. (2015), Instrumenty logistyczno-marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwami transportowymi w województwie lubuskim, praca doktorska, Częstochowa.
  5. GUS (2014).
  6. Perzyńska A., Witkowski K. (2016), The use of instruments of logistics and marketing in transport enterprises in lubuskie voivodeship, LogForum, Vol. 12, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu