BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banasik Piotr (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Ligas Marcin (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Kudrys Jacek (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Analysis of the Local HiL (Nowa Huta) Coordinate System for a Coordinate Transformation to the PL-2000
Analiza dokładności punktów w transformacji współrzędnych z układu lokalnego HiL (Nowa Huta) do układu PL-2000
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2016, nr 10/4, s. 15-26, fot., rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Metoda równoległych współrzędnych, Geodezja, Miasto, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Parallel coordinates method, Geodesy, City, Industrial enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Nowa Huta
Abstrakt
Wprowadzenie państwowego systemu odniesień przestrzennych spowodowało konieczność zastąpienia układów lokalnych przez obowiązujący państwowy układ współrzędnych. Dotyczy to zarówno układów miejskich, jak i układów funkcjonujących w dużych zakładach przemysłowych. W artykule omówiono metodykę wyznaczania parametrów transformacji z układu lokalnego HiL (na obszarze dawnej Huty im. Lenina) do układu państwowego PL-2000. Na podstawie materiałów archiwalnych przedstawiono charakterystykę tego układu i sposób jego utworzenia. Podano algorytm transformacji z układu HiL do układu PL-2000 oraz sposób i wyniki weryfikacji modelu transformacji. Przedstawione w niniejszej pracy rezultaty opracowania umożliwiły włączenie osnowy geodezyjnej z obszaru HiL do osnowy szczegółowej miasta Krakowa.(abstrakt oryginalny)

The initiation of the National Spatial Reference System caused the necessity of replacing local coordinate systems by the compulsory national coordinate system. This applies to both municipal coordinate systems and coordinate systems valid within large industrial plants. This paper discusses the methodology for determining the transformation parameters from the local HiL system to the national coordinate system. The characteristic of the HiL coordinate system and the manner of its creation are presented on the basis of archival materials. The transformation algorithm from the HiL system to the PL-2000 system as well as the way and results of transformation model verification are given. The results of studies presented in this paper enabled the inclusion of the local control network from the HiL area to the detailed control network of the city of Krakow.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasik P.: Analiza krakowskiego układu lokalnego pod kątem jego transformacji do państwowych układów współrzędnych "1992" i "2000". [in:] X sesja naukowo-techniczna: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych: Piwniczna 10-12.05.2001 r., AGH, Kraków 2001, pp. 6.2-6.10.
 2. Gajderowicz I.: Lokalne układy współrzędnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 13a, 2003, pp. 65-68.
 3. Golub G.H., van Loan C.F.: Matrix computations. The Johns Hopkins University Press, London 1996.
 4. Kadaj R.: Problematyka wyznaczenia formuł transformacyjnych pomiędzy układami lokalnymi a układem państwowym. [on-line:] http://geonet.net.pl/gfx/pliki/uklady_new.doc [access: last visited 01.02.2016].
 5. Operaty z opracowań geodezyjnych realizowanych dla potrzeb budowy kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie w latach 1949-1951 [unpublished, provided by UM Kraków].
 6. Osada E.: Najlepsze dopasowanie - analiza metod transformacji mapy zasadniczej do układów 2000 i Kronsztad 1986 na przykładzie Wrocławia. Geodeta: Magazyn Geoinformacyjny, nr 10, 2008, pp. 44-46.
 7. Osada E., Sergieieva K., Anigacz W.: Długości, pola lub kąty. Geodeta: Magazym Geoinformacyjny, nr 1, 2010, pp. 46-50.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Dz.U. nr 70, poz. 821 [Journal of Laws, no. 70, item 821].
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Dz.U. 2012, poz. 1247 [Journal of Laws 2012, item 1247].
 10. Shoemake K., Duff T.: Matrix animation and polar decomposition. [in:] Proceedings of the conference on Graphics interface '92, Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco 1992, pp. 258-264.
 11. Weigel K.: O dostosowaniu tymczasowych sieci tryangulacyjnych do ostatecznej sieci tryangulacyjnej Państwa Polskiego. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy, t. 3, Lwów 1926.
 12. Włoczewski F.: Polska sieć triangulacji wypełniającej i zagęszczającej. Przegląd Geodezyjny, r. 14, nr 6, 1959, pp. 209-213.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu