BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hreshchuk Halyna (Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine), Kolodiy Pavlo (Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine)
Tytuł
Usage of GIS - Technologies for Plots of Land Registration
Wykorzystanie technologii GIS w rejestracji granic działek ewidencyjnych
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2016, nr 10/4, s. 49-55, fot., rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
System Informacji Przestrzennej, System katastralny, Planowanie przestrzenne
Geographic Information System (GIS), Land registry system, Spatial planning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystanie systemów informacji geograficznej do inwentaryzacji i zarządzania gruntami zasługuje na uwagę. Jest to główny sposób pozwalający na zarządzanie gruntami, zapewniający ich optymalne wykorzystanie oraz ochronę, niezależnie od ich przeznaczenia, formy własności czy sposobu użytkowania. Oprócz wskaźników ilościowych, charakteryzujących warunki użytkowania terenu, istotne jest dostarczenie informacji przestrzennych. Kartograficzne przedstawienie tych informacji w systemie informacji geograficznej wymaga wykorzystania dodatkowych funkcji, związanych z rodzajem prezentowanych danych, zastosowania nowych rozwiązań technologicznych oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej. W niniejszym artykule zbadano możliwość wykorzystania środowiska oprogramowania Digitalis jako systemu informacji geograficznej pozwalającego na gromadzenie i przetwarzanie informacji kartograficznej dotyczącej gruntów. Przeanalizowano możliwości oprogramowania jako narzędzia wspierającego racjonalne wykorzystanie gruntów oraz regulacje stanu prawnego nieruchomości. Badano również możliwości wykorzystania danych teledetekcyjnych w programie Digitalis. (abstrakt oryginalny)

Application of geographical information systems for inventory of land resources deserves high attention, because it is the main mechanism of land administrating to secure optimal use and protection of lands of any intended use, regardless of the form of ownership and farming. Along with quantitative indicators, characterizing conditions of existing land use, it is vitally important to supply cartographic information. To maintain cartographic information one needs the application of additional functions, relating to the type of presentation, technological calculations and attraction of technical documents to geographical information systems. We have handled a lot of data in the software environment Digitals, as a geographical information system, to analyze collection and processing of cartographic information in land management for the optimum support of rational use and inventory of lands under correct tackling of normative and planned cartographic tasks. We have also studied a list of issues, which can be settled by means of remote sensing data.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. DeMers M.N.: Fundamentals of Geographic Information Systems. 2nd ed., John Wiley, New York 1999.
  2. Stupen M.H., Lesechko M.D: Vdoskonalenia vykorystania zemel' naselenych punktiv v umovach rynku. Lviv 2004.
  3. Svitlychnyi A.O., Plotnytskyi S.V.: Osnovy geoinformatyky: Navchalnyi posibnyk. Sumy VTD "Universytetska knyga", 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu