BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wykorzystanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na polskim rynku kapitałowym
Performance ff the Fama-French Five Factor Model - the Case of the Polish Capital Market
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 71-83, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Model Famy i Frencha, Modele wyceny, Rynek kapitałowy
Fama-French model, Pricing models, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem badań jest ocena możliwości wykorzystania na polskim rynku kapitałowym pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha, w którym czynnikami ryzyka są: czynnik rynkowy, wielkość, relacja wartości księgowej do rynkowej, rentowność operacyjna kapitału własnego i przyrost majątku spółki. Metodologia badania - Wykorzystano dwuetapową procedurę Famy-MacBetha. Zbudowano 16 portfeli (4 × 4) w przekrojach: wielkość-relacja wartości księgowej do rynkowej, wielkość-rentowność operacyjna, wielkość-przyrost majątku. W ocenie przydatności modelu wykorzystano test Gibbonsa-Rossa-Shankena. Wynik - Próba badawcza obejmowała wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000-2014. Testy nie wykazały istotności wektorów wyrazów wolnych. Oryginalność/wartość - Opracowanie zawiera wyniki badań empirycznych pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha dla polskiego rynku kapitałowego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The study examines the performance and usefulness of the Fama-French five-factor model in explaining stock returns. The model was directed at capturing the size, value, profitability, and investment patterns in stock returns. Design/methodology/approach - The two-stage Fama-MacBeth procedure was applied in the empirical research. Sixteen portfolios (4 × 4) were formed for size and book-to-market, size and profitability, size and investment. The GRS statistic of Gibbons, Ross, and Shanken was used to test the model. Findings - The study covers the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland during 2000-2014. The tests did not prove the significance of statistics for intercepts. Originality/value - The study discusses the empirical results for the Fama-French five-factor model for the Polish capital market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barillas F., Shanken J.A. (2015). Comparing Asset Pricing Models. NBER Working Paper (21771): http://ssrn.com/ abstract=2700000.
 2. Gibbons M.R., Ross S.A., Shanken J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. Econometrica, 57, 1121-1152.
 3. Chiah M., Chai D. Zhong A. (2015). A Better Model? An Empirical Investigation of the Fama-French Five-Factor Model in Australia. Financial Markets & Corporate Governance Conference, SSRN Working Paper: http://ssrn. com/abstract=2557841.
 4. Czapkiewicz A., Skalna I. (2010). The CAPM and the Fama-French Models in Warsaw Stock Exchange. Przegląd Statystyczny, 57 (4), 128-141.
 5. Czapkiewicz, A., Skalna, I. (2011). Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie. Bank i Kredyt, 3, 61-80.
 6. Fabozzi F.J., Huang D., Wang J. (2016). What Difference Do New Factor Models Make in Portfolio Allocation? SSRN Working Paper: http://ssrn.com/abstract=2752822.
 7. Fama E.F., MacBeth J. (1973). Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests. Journal of Political Economy, 81, 607-636.
 8. Fama E.F., French K.R. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47, 427-465.
 9. Fama E.F., French K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56.
 10. Fama E.F., French K.R. (1996). Multifactor explanation of asset pricing anomalies. Journal of Finance, 51, 55-84.
 11. Fama E.F., French K.R. (1998). Value versus growth: The international evidence. Journal of Finance, 53, 1975- 1999.
 12. Fama E.F., French K.R. (2014). A Five-Factor Asset Pricing Model. Fama-Miller Working Paper: http://ssrn.com/ abstract=2287202.
 13. Fama E.F., French K.R. (2015a). Dissecting Anomalies with a Five-Factor Model. Fama-Miller Working Paper: http://ssrn.com/abstract=2503174.
 14. Fama E.F., French K.R. (2015b). Choosing Factors. Fama-Miller Working Paper, Tuck School of Business Working Paper No. 2668236: http://ssrn.com/abstract=2668236.
 15. Fama E.F., French K.R. (2015c). International Tests of a Five-Factor Asset Pricing Model. Fama-Miller Working Paper; Tuck School of Business Working Paper No. 2622782: http://ssrn.com/abstract=2622782.
 16. Kowerski M. (2008). Trójczynnikowy model Famy i Frencha dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przegląd Statystyczny, 55 (4), 131-148.
 17. Nichol E., Dowling M.M. (2014). Profitability and Investment Factors for UK Asset Pricing Models, Economics Letters, Forthcoming: http://ssrn.com/abstract=2511166.
 18. Sutrisno B., Ekaputra I.A. (2016), Empirical Tests of the Fama-French Five-Factor Asset Pricing Model in Indonesia and Singapore. SSRN Working Paper: http://ssrn.com/abstract=2781861.
 19. Urbański S. (2007). Time-Cross-Section Factors of Rates of Return Changes on Warsaw Stock Exchange. Przegląd Statystyczny, 54 (2), 94-121.
 20. Waszczuk A. (2013). The risk-based explanation of return patterns - Evidence from the Polish Stock Market. Emerging Markets Review, 15, 186-210.
 21. Zaremba A. (2014). Cross-Sectional Asset Pricing Models for the Polish Market. SSRN Working Paper: http://ssrn. com/abstract=2396884.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu