BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbkowska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Struktura kapitałowa spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010-2013
The Capital Structure of SMES on the Newconnect Market in the Years 2010-2013
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 85-93, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynek NewConnect
Company capital structure, Small business, NewConnect market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule, wykorzystując analizę finansową w oparciu o badania literaturowe, porównano strukturę kapitałową 75 spółek notowanych na rynku NewConnect w latach 2010-2013, które opublikowały pełne sprawozdania za lata 2010-2013. Istnieją przesłanki potwierdzające, że struktura kapitałowa badanych spółek odzwierciedla teorię substytucji kapitału.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Comparison of the capital structure of SMEs on the NewConnect market in the years 2010-2013. Design/methodology/approach - To achieve the objective of the article was used analysis of the literature and an analysis of financial and comparison of different indicators for the 75 companies listed on the NewConnect market, which published the full report for 2010-2013. Findings - There is evidence proving that the capital structure of the companies under review reflects the theory of substitution of capital.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W. (2000). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 2. Biuletyn Statystyczny NewConnect z lat 2010-2013.
 3. Byoun S. (2008). How and When Do Firms Adjust Their Capital Structures toward Targets? The Journal of Finance, 63 (6)
 4. Dębski W. (1997). Zarządzanie Finansami tom I. Instrumenty finansowe, analiza finansowa, planowanie finansowe, efektywność inwestycji. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.
 5. Duliniec A. (2011). Finansowanie pzredsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Kaczmarek T. (2014). Finanse przedsiębiorstw: teoria i praktyka. Wolters Kluwer.
 7. Kordela D. (2013). NewConnect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
 8. Łuczka T. (2013). Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 9. Mikołajczyk B., Kurczewska A. (2010). Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynków alternatywnych w Europie. Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse", 6 (3).
 10. Myers S. (1984). Capital structure puzzle, www.nber.org/papers/w1393.pdf.
 11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
 12. Skowronek-Mielczarek A. (2003). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 13. Szyszko J., Szczepański J. (red.) (2003). Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 14. Zadura-Lichota P. (red.) (2014). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013. Warszawa: PARP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu