BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewska Magdalena (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie), Figurski Artur (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Służba w policji a kodeks pracy
Service in Police Forces and Labor Code
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2016, nr 41, s. 60-70, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kodeks pracy, Policja, Służba cywilna
Labour Code, Police, Civil service
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie swoistego charakteru pracy w Policji w ujęciu porównawczym do zatrudnienia na zasadach zawartych w Kodeksie pracy. W artykule zostały wskazane różnice wynikające z nawiązania stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa pracy a przyjęciem się do służby w Policji. Artykuł ma również wykazać specyfikę pracy w Policji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to discuss the specific character of work in Police in comparison to the employment that is based on the regulations of the Labor Code. The article presents the differences between the establishment of employment in line with the labor law regulations and the commencement of the service in police forces. The article's objective is also to present the specific character of work in police forces. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czebotar Ł., Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny, Wolters Kluwer 2015.
 2. Gacek P., Nawiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszem Policji, ATDP 2011, nr 2.
 3. Gersdorf M., Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, LexisNexis 2014.
 4. Liwo M., Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, LexisNexis 2013.
 5. Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer 2011.
 6. Warmiński A., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, Elipsa Dom Wydawniczy 2013.
 7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm.).
 9. 6 9. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. z 2001 r., nr 131, poz. 1471 z późn. zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 z późn. zm.).
 12. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 1997 r., sygn. akt: I PKN 66/96.
 13. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2010 r., sygn. akt: I OSK 962/10.
 14. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt: II SA/Wa 66/06.
 15. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2006r., sygn. akt: II SA/Wa 1152/06.
 16. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2007 r., sygn. akt: II SA/Wa 2239/06.
 17. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. akt: IV SA/Po 430/08
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu