BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowska-Malina Jolanta (Warsaw University of Technology), Dybowska Sylwia (Warsaw University of Technology)
Tytuł
The Concept of Land Use Development of a Municipal Solid Waste Landfill : the Cegłów Commune Case Study
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/1, s. 1229-1241, bibliogr. 17 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Odpady komunalne, Gmina, Studium przypadku
Spatial development, Commercial wastes, District, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
The presence of municipal solid waste landfills is an inevitable spatial phenomenon that expresses the planning properties of the process of land use, economic development and the relationship to the environment. The process of land use is continuous, in which a period of planning, development and management of its operation is followed by a period of decline in the performance of (aging) and the fall of the land. Closing the landfill and reclamation results in the appearance of problem areas, i.e. of degraded areas both on the site and in the area of its influence. The paper presents the concept of development of a closed municipal solid waste landfill in the village Woźbin in the commune Cegłów and adjacent areas. According to the 'Project of closure and reclamation of municipal solid waste landfill in the village Woźbin, in the commune Cegłów' after the operation of the landfill as well as the technical and biological reclamation, can be implemented forest restoration direction. The concept of developing the reclaimed municipal landfill and the adjacent land is assumed to introduce the planned forest reclamation and complement the recreational function which will increase the attractiveness of the area and will enable its use in a more economical way aimed at integrating the municipal solid waste site with its surroundings.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act on Construction Law from 7 July 1994, Act 1994, No 89, item 414 consolidated text, as amended.
 2. Act on the Protection of Arable and Forest Land from 3of February 1995, Act 1995, No 16, item 78 consolidated text, as amended.
 3. Act on Spatial Planning and Spatial Management from 27 of March 2003, Act 2003, No 80, item 717 consolidated text, as amended.
 4. Central Statistical Office (2015) Municipal Infrastructure in 2014. Statistical information and elaborates, Warsaw 2015.
 5. Gliniak M., Sobczyk W. (2014) Koncepcja zagospodarowania terenu poprzemysłowego 'Solvay' [The concept of land-use brownfield 'Solvay']. Rocznik Naukowy EdukacjaTechnika-Infrastruktura: Problemy edukacji ekologicznej i społecznej, Vol. 5, No. 1, 354-359, (in Polish).
 6. Gonda-Soroczyńska E., Kubicka H. (2016) Znaczenie rekultywacji i zagospodarowania gruntów w Polsce w kontekście ochrony środowiska. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016/ I/1, DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.1.1.012, 163-175, (in Polish).
 7. Jamróz, A. (2012) Prawidłowa budowa, eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa polskiego. Środowisko Czasopismo Techniczne Nr 1 - Ś/2012, 87 - 100, (in Polish).
 8. Koda, E. (2009). Geośrodowiskowe aspekty rekultywacji składowisk odpadów. Inżynieria Morska i Geotechnika Nr 3/2009, 134-151, (in Polish).
 9. Kwiatkowska-Malina J., Wyszomierska M. (2014) Zagospodarowanie obszarów po eksploatacji kruszyw naturalnych na przykładzie złoża Sitno w gminie Rzewnie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014/II/3, DOI: http://dx.medra. org/10.14597/infraeco.2014.2.3.052, 705-717, (in Polish).
 10. Manczarski, P., Lewicki, R. (2012) Wytyczne dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Warszawa, NFOŚiGW, (in Polish).
 11. Ostręga A., Uberman R. (2010). Kierunki rekultywacji i zagospodarowania - sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady. Górnictwo i Geoinżynieria Nr 4/34 445-461, (in Polish).
 12. Plan rozwoju lokalnego rzeczowo-finansowy w latach 2007 - 2013 Gminy Cegłów, Cegłów 2008, unpublished (in Polish).
 13. Regulation of the Minister of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry from 25 August 1992 on detailed rules and course of recognition of forests as protected, and detailed rules of conducting forest economy in such forests, JOL 1992, No. 67, item 523.
 14. Regulation of the Minister of the Environment from 30 April 2013 on waste landfills, JOL 2013, item 523.
 15. Siuta J., Żukowski B. (2012). Wykonanie rekultywacji gruntów w latach 1975-2009, W: Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monografie nr 3p, "Wybrane problemy ochrony mokradeł" (red) Łachacz A. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ISBN 978-83-933953-9-2, 132-147, (in Polish).
 16. Studium, (2010). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Cegłów, załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/204/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 października 2010r., (Study of the conditions and directions of spatial management of the Cegłów commune prepared in 2010) (in Polish).
 17. http://ceglow.pl/aktualnosci/ii-ceglowski-rodzinny-rajd-rowerowy-c3r/, access 23.09.2015, (in Polish).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.1.090
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu