BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybicki Roman (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
Assessment of the Agricultural Road Network in the Wola Idzikowska Village Resulting from Land Consolidation
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/1, s. 1257-1268, rys., tab., fot., bibliogr. 16 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Transport, Sieć drogowa
Rural areas, Transport, Road network
Uwagi
summ.
Abstrakt
Parameters of agricultural transport network are an important element that affects the operating costs of farms. The proper shape of the road network, suitable density and the quality (in particular the width of the roads and the type of their surface) should provide an opportune and efficient transport between home farm and some of the parcels. The article presents an evaluation of the agricultural road network in the village of Wola Idzikowska in the Fajsławice commune, which underwent land consolidation from 2004 to 2006. An inventory of the study area was conducted, and the following were determined: the distances between agricultural land and home farm, the road density index, the road extension index, and requiring different grades of the urgency of hardening roads' surface due to degradation of erosion were indicated. Eexisting agricultural transport network in quantitative terms has rated positively, whereas urgent and very urgent of hardening requires at least 4.45 km of ground roads. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akińcza M., Malina R. (2007), Geodezyjne urządzanie terenów rolnych. Wykłady i ćwiczenia. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 2. Economic and spatial assumptions for the project of consolidation (2005), Provincial Bureau of Surveying in Lublin. Typescript (in Polish).
 3. Harasimowicz S. (2002), Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków.
 4. Hopfer A., Kobyłecki A., Żebrowski W. (1980), Kształtowanie sieci dróg na terenach wiejskich. PWRiL, Warszawa.
 5. Janus J., Taszakowski J. (2014), Wybrane parametry sieci dróg transportu rolniczego w powiecie dąbrowskim w aspekcie urządzenioworolnym. InfraEco. Nr III/1, 1031-1042.
 6. Jasiński J., Nowak A. (1986), Punktowa ocena stanu przestrzennego urządzania wsi o dominacji gospodarki indywidualnej. Zesz. Nauk. Politechniki Warszawskiej. Geodezja 26, Warszawa.
 7. Józefaciuk Cz., Woch F., Tałałaj Z., Nowocień E. (1992), Koncepcja kompleksowego scalenia silnie urzeźbionych gruntów wsi Żurawnica woj. Zamość. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie. 271, z. 35, 171-178.
 8. Józefaciuk C., Nowocień E., Wawer R. (2000), Sytuowanie dróg w terenach erodowanych. Folia Univesitatis Agriculturae Stetinensis. Z 217 Agric. 87, 77-80.
 9. Nowocień E., Wawer R. (2007), Analiza przestrzenna sieci dróg rolniczych na przykładzie obszaru zlewni cieku Mielnica. Roczniki Geomatyki, t. V, z. 2, 65-72
 10. Przegon W. (2007), Ochrona środowiska w projektach scaleniowych gruntów. Czasopismo Techniczne Nr 7, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 269-275.
 11. Przegon W., Rybicki R., Obroślak R., Gabryszuk J., Król Ż. (2016), The concept of phytomelioration of open agricultural landscape on example of Wola Idzikowska village. J. Ecol. Eng., 17(2), 163-168.
 12. Radziszewska W., Jaroszewicz J. (2012), Ocena istniejącej sieci dróg transportu rolnego na obszarze wsi poddanej pracom scaleniowym. Acta Sci. Pol. Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (3), 17-34.
 13. Sobolewska-Mikulska K., Pułecka A. (2007), Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
 14. Woch F. (2001), Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski. Pam. Puł., 127, 1-105.
 15. Woch F. (2006), Koncepcja kompleksowego scalania gruntów. W: Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko. Praca zbiorowa pod red. F. Wocha. Mat. szkol. Nr 93. IUNG-PIB Puławy, 23-32.
 16. Ziemnicki S. (1967), Melioracje przeciwerozyjne. PWRiL, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.1.092
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu