BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszak Piotr
Tytuł
Analiza czynników wpływających na przemiany polityczne i gospodarcze w krajach transformacji
Analysis of the Determinants of Economic and Political Changes in Transition Countries
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 179-193, tab., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Przemiany polityczne, Uwarunkowania transformacji gospodarki, Teoria transformacji gospodarki, Przemiany instytucjonalne
Political changes, Determinant of economic transformation, Transformation theory, Institutional transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na przemiany instytucji politycznych oraz gospodarczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz byłego ZSRR w latach 1991-2014. Analiza postępów w zakresie transformacji gospodarczej (na podstawie wskaźników EBRD) oraz wolności politycznej (wskaźniki Freedom House) objęła 25 państw. Wyniki wskazują na istotny wpływ uwarunkowań kulturowych, integracji z organizacjami międzynarodowymi (UE i WTO) oraz prowadzenia konfliktów zbrojnych na tempo przemian. W przypadku procesu demokratyzacji krajów transformacji wskazano również na negatywny wpływ czynników wynikających z długości okresu funkcjonowania systemu socjalistycznego w danym państwie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to identify the determinants that influence the economic and political changes in transition countries. The analysis using Hausman-Taylor estimator was based on a panel of 25 countries over the period from 1991 to 2014. The results show that cultural factors, accession to international organizations (EU and WTO) and wars have significantly influenced the pace of institutional changes in transition countries. Moreover, it was found that the number of years under central planning has had a negatively impact on the process of democratization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Auly, R., 2003, Towards a Resource-Driven Model of Governance: Application to Lower-Income Transition Economies, ZEF - Discussion Papers on Development Policy vol. 60, Center for Development Research, Bonn.
 2. Balcerowicz, L., 1997, Kapitalizm, socjalizm, transformacja: szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Beck, T., Leaven, L., 2006, Institution Building and Growth in Transition Economies, Journal of Economic Growth, vol. 11(2), s. 157-186.
 4. Belke, A., Bordon, I.G., Melnykovska, I., Schweickert, R., 2009, Prospective NATO and EU Membership and Institutional Change in Transition Countries, IZA Discussion Papers nr 4483, s. 1-30.
 5. Brollo, F., Nannicini, T., Perotti, R., Tabellini, G., 2010, The Political Resource Curse, NBER Working Paper Series nr 15705, s. 1-68.
 6. Cameron, D.R., 2007, Post-Communist Democracy: The Impact of the European Union, Post-Soviet Affairs, vol. 23(3), s. 185-217.
 7. Center for Systemic Peace, 2015, Major Episodes of Political Violence, http://www.systemicpeace.org/warlist/warlist.htm [dostęp: 20.02.2015].
 8. Collier, P., Hoeffler, A., 2004, Greed and Grievance in Civil War, Oxford Economies Papers, vol. 56, s. 563-595.
 9. De Melo, M., Denizer, C., Gelb, A., Tenev, S., 2001, Circumstance and Choice: The Role of Initial Conditions and Policiesin Transition Economies, World Bank Economic Review, vol. 15(1), s. 1-31.
 10. Di Tommaso, M.L., Raiser, M., Weeks, M, 2007, Home Grown or Imported? Initial Conditions, External Anchors and the Determinants of Institutional Reform in the Transition Economies, The Economic Journal, vol. 117, s. 858-881.
 11. Europejski Bank Budowy i Rozwoju, 2014, Transition Indicators, http://www.ebrd.com/downloads/research/economies/macrodata/tis2012.xlsx [dostęp: 20.02.2015].
 12. Freedom House, 2016, Freedom in the World, https://freedomhouse.org/sites/default/files/Country%20Ratings%20and%20Status%2C%201973-2016%20%28FINAL%29.xlsx [dostęp: 20.02.2015].
 13. Froese, P., 2004, After Atheism: An Analysis of Religious Monopolies in the Post-Communist World, Sociology of Religion, vol. 65(1), s. 57-75.
 14. Horvath, R., Zeylanov, A., 2014, The Natural Resource Curse in Post-Soviet Countries: The Role of Institutions and Trade Policies, Institute for East and Southest European Studies Working Papers, vol. 341, s. 1-29.
 15. Hausman, J.A., Taylor, W.E., 1981, Panel Data and Unobservable Individual Effects, Econometrica, vol. 49(6), s. 1377-1398.
 16. Havrylyshyn, O., 2006, Divergent Paths in Post-Communist Transformation Capitalism for All or Capitalism for the Few?, Palgrave Macmillan, London.
 17. Kornai, J., 2006, The Great Transformation of Central Eastern Europe, Economies of Transition, vol. 14(2), s. 207-244.
 18. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R., 1999, The Quality of Goverment, The Journal Law, Economies and Organization, vol. 15(1), s. 222-279.
 19. Landes, D., 2000, Cultures Makes Almost All the Difference, w: Harrison L.E., Huntington SP, Culture Matters: How Values Shape Human Progress, Basic Books, s. 2-12.
 20. Michalopoulos, C., 1999, WTO Accesion for Countries in Transition, World Trade Organisition, s. 1-25.
 21. Pejovich, S., 2003, Understanding the Transactional Costs of Transition: It's the Culture, Stupid, The Revies of Austrian Economics, vol. 16(4), s. 347-361.
 22. Piątek, D., Szarzec, K., Pilc, M., 2013, Economics Freedom, Democracy and Economic Growth. A Casual Investigation within Transition Countries, Post-Communist Economies, vol. 25(3), s. 267-288.
 23. Piątek, D., Pilc, M., Szarzec, K., 2014, What Determines Institutional Change in Transition Economies?, (maszynopis niepublikowany).
 24. Rada Europejska, 1993, Presidency Conclusions, Copenhagen European Council, http://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_en.pdf [dostęp: 20.02.2016].
 25. Ratajczak, M., 2009, Transformacja ustrojowa w świetle ustaleń i założeń ekonomii instytucjonalnej, Ruch Prawniczy i Socjologiczny, nr 2, s. 233-251.
 26. Sachs, J.D., Warner, A.M, 2001, The Curse of Natural Resources, European Economic Review, no. 45, s. 827-838.
 27. Schonfelder, B., 2005, The Impact of the War 1991-1995 on the Croatian Economy: A Contribution to the Analysis of War Economies, TUB, Freiburg.
 28. Schweickert, R., Melnykovska, I., Belke, A., Bordon, I., 2011, Prospective NATO or EU Membership an Institutional Change in Transition Countries, Economics of Transition, vol. 19(4), s. 667-692.
 29. Staehr, K., 2011, Democratic and Market-Economic Reforms in the Postcommunist Countries, The Impact of Enlargement of the European Union, Eastern European Economics, vol. 49(5), s. 5-28.
 30. Turowicz, J., 1993, Pamięć i rodowód, Tygodnik Powszechny nr 45, tekst za: wyborem pism Jerzego Turowicza, Bilet do raju, 2012, Znak, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu