BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banach Jakub
Tytuł
Alternatywne formy członkostwa w Unii Europejskiej w kontekście europejskich aspiracji Serbii i Kosowa
Alternative Forms for the Membership of the European Union in Context of European Aspiration of Serbia and Kosovo
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 207-221, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Rozszerzenie UE, Kryteria integracji z UE, Eurosceptycyzm
EU enlargement, EU enlargement criteria, Euroscepticism
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Serbia, Kosowo, Albania, Czarnogóra, Turcja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina
Serbia, Kosovo, Albania, Montenegro, Turkey, Macedonia, Bosnia and Herzegovina
Abstrakt
Obecnie w kolejce do członkostwa w Unii Europejskiej oczekuje 7 państw1. Są to kraje Bałkanów Zachodnich (Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Serbia) oraz Turcja. Dwa z nich (Serbia i Kosowo) to państwa, które do niedawna prowadziły ze sobą otwarty konflikt, co może być dodatkowym utrudnieniem negocjacji akcesyjnych. Unia Europejska, aby jak najlepiej przygotować proces akcesji nowych państw, okresowo publikuje strategie rozszerzenia, które mogą być traktowane jako drogowskazy, które mają doprowadzić do rozszerzenia UE o nowe państwa. Jednakże w ostatnich latach, wobec narastających eurosceptycznych nastrojów rozwinęło się kilka koncepcji mających zmienić nieco pogląd na proces integracji, który niekoniecznie musiałby kończyć się akcesją nowych państw do UE. Wśród tych pomysłów warto wymienić chociażby koncepcję uprzywilejowanego partnerstwa, zaproponowaną po raz pierwszy w 2006 roku z myślą o Turcji. Wzrost eurosceptycyzmu może mieć też wpływ na przebieg integracji z Unią dla Serbii i Kosowa. Chociaż wydaje się, że nie to jest tutaj największą przeszkodą. Oba państwa mają za sobą trudną, naznaczoną krwawym konfliktem przeszłość i wydaje się, że warunkiem koniecznym, aby akcesja zarówno Serbii jak i Kosowa stała się faktem, jest wzajemna normalizacja stosunków i uznanie niepodległości Kosowa. (abstrakt oryginalny)

Currently there are seven countries waiting for their membership of the European Union. They are Western Balkans Countries (Albania, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Serbia) and Turkey. Two of them (Serbia and Kosovo) are countries, which were conflicted relatively recently, which may be additional obstacle in accession negociacions. European Union in order to prepare accession process of new countries, publishes periodic strategies for enlargement, which play a role of a roadmaps, that finally lead toward enlargement of the European Union. However in last few years according to growing eurosceptical moods, there have been developed a few conceptions that might change a way of understanding integration process, and may not result gaining a membership of the EU at all. Among others it is worth to mention the conception of a privileged partnership, proposed for the first time in 2006 and was designed specifically for Turkey. Growth of euroscepticism may also influence the process of integration with EU for Serbia and Kosovo. Although it seems that in case of Serbia and Kosovo it is not the most important obstacle. Both countries have difficult past, that is marked by bloody conflict and it looks like the necessary condition for accession of Serbia and Kosovo to happen is mutual relationship normalization and Kosovo's independence recognition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission, 2011, Commission Staff working paper. Analytical report accompanying the document: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Commission Opinion on Serbia's application for membership of the European Union, Brussels.
 2. European Commission, 2014a, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15, Brussels.
 3. European Commission, 2014b, Instrument for Pre - accession Assistance (IPA II). Indicative Strategy Paper for Kosovo (2014-2020), Brussels.
 4. European Commission, 2015, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. EU Enlargement Strategy, Brussels.
 5. European Commission, Economic and Financial Affairs, http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm [dostęp: 2.06.2015].
 6. Eurostat, The EU in the world - economy and finance, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/The_EU_in_the_world_-_economy_and_finance [dostęp: 30.03.2016].
 7. Henzel, P., 2015, Trwa rywalizacja o Bałkany. Kocijancic: Unia Europejska rozwija "strategiczny plan" dla państw regionu, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/trwa-rywalizacja-o-balkany-kocijancic-unia-europejska-rozwija-strategiczny-plan-dla/6twqql [dostęp: 21.06.2015].
 8. Islandia nie chce do Unii Europejskiej. Rząd wycofał kandydaturę, 2015, http://www.tvp.info/19231969/islandia-nie-chce-do-unii-europejskiej-rzad-wycofal-kandydature [dostęp: 31.03.2016].
 9. PAP, 2014, Juncker: do 2019 r. żaden nowy kraj nie będzie przyjęty do UE, http://www.tvp.info/15287723/juncker-do-2019-r-zaden-nowy-kraj-nie-bedzie-przyjety-do-ue [dostęp: 5.06.2016].
 10. Press Office - General Secretary of the Council, 2016, EU - Turkey statement, 18 March 2016, Press release, no. 144/16.
 11. Szymański, A., 2006, Nowe podejście do rozszerzenia Unii Europejskiej, w: Dębski, S. (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Biuro Badań i Analiz, Biuletyn, nr 23, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 12. Szymański, A., 2007, Niemcy wobec rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję, Materiały Studialne Polskiego Instytutu Międzynarodowego, https://www.pism.pl/files/?id_plik=3017 [dostęp: 10.06.2015].
 13. Unia Europejska zaakceptowała porozumienie z Turcję ws. imigrantów, 2016, http://wyborcza.pl/1,75477,19789087,unia-europejska-zaakceptowala-porozumienie-z-turcja-ws-imigrantow,html?disableRedirects=true [dostęp: 31.03.2016].
 14. Węgry zamkną granicę, by zatrzymać imigrantów. Reakcja premiera Serbii, 2015, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/wegry-zamkna-granice-by-zatrzymac-imigrantow-reakcja-premiera-serbii/gq62el [dostęp: 18.06.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu