BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbańska Marta
Tytuł
Korzyści i koszty dla międzynarodowego rynku kawy wynikające z działań w ramach sprawiedliwego handlu
Benefits and Costs for the International Coffee Market Resulting from the Fair Trade Activities
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 222-234, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Rynek kawy, Kawa, Sprawiedliwy handel, Handel, Organizacje pozarządowe, Rolnictwo, Ubóstwo
Coffee market, Coffee, Fair trade, Trade, Non-governmental organisation, Agriculture, Poverty
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działania w ramach sprawiedliwego handlu (Fair Trade, FT) są efektem współpracy organizacji pozarządowych. W swoich założeniach inicjatywa miała być formą protestu wobec światowej nierównowagi społeczno-ekonomicznej wynikającej z setek lat tradycji handlu międzynarodowego. Znaczna część działań FT dotyczy rynku produktów rolnych, wśród których kawa jako pierwsza została objęta tą inicjatywą. Celem artykułu jest określenie korzyści i kosztów wynikających z powiązań pomiędzy międzynarodowym rynkiem kawy a inicjatywą sprawiedliwego handlu. Niska efektywność prób rozwiązania problemu ubóstwa, z którym boryka się znaczna część pracowników opisywanego w niniejszym rozdziale sektora, stanowi uzasadnienie uważnej analizy zagadnienia. W niniejszym rozdziale autorka przedstawi także założenia inicjatywy. (abstrakt oryginalny)

Activities under Fair Trade (FT) are the result of cooperation between non-governmental organizations. In its assumptions initiative would be a form of protest against global socio-economic imbalances resulting from hundreds of years of international trade. A substancial part of the FT activities concerns the market of agricultural products, including coffee. The aim of this article is to determine the benefits and costs arising from the relation between the international coffee market and the Fair Trade initiative. Low efficiency of attempts to solve the problem of poverty, which is facing a significant proportion of employees described in the work of the sector, is the justification for a careful analysis of the issue. In the article the author outlines the genesis of the initiative of the FT, and a description of its conceptual framework. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezencon, V., 2009, Producers and the Fair Trade Distribution Systems: What Are the Benefits and Problems?, Sustainable Development, no. 19.
 2. CIA Factbook, 2015, http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook [dostęp: 13.12.2015].
 3. Dragusanu, R. i in., 2014, The Economics of Fair Trade, Journal of Economic Perspectives, vol. 28, no. 3, Summer, p. 217-236.
 4. European Fair Trade Association, 2001, Fairtrade in Europe, http://www.european-fair-trade-association.org/efta/Doc/FT-E-2001.pdf [dostęp: 25.11.2015].
 5. Fairtrade Foundation UK, 2012, Fairtrade and coffee. Commodity Briefing, http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2012_Fairtrade_and_coffee_Briefing.pdf [dostęp: 9.02.2016].
 6. Fairtrade International, FLOCERT, 2014, Monitoring the Scope and Benefits of Fairtrade 2014, http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2014Fairtrade-Monitoring-Scope-Benefits-final-web.pdf [dostęp: 5.02.2016].
 7. Griffiths. P., 2009, Why Fairtrade Isn't Fair, http://www.griffithsspeaker.com/Fairtrade/why_fair_trade_isn.htm [dostęp: 18.05.2015].
 8. Griffiths, P., 2011, Ethical Objections to Fairtrade, Journal Business Etics, July.
 9. Jastrzębska, E., 2012., Korporacje transnarodowe a Fair Trade, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 10. Jerzyk, E., 2015, Fair Trade: Trends for the Future, w: Stefańska, M., Nestorowicz, R. (red.), Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers, Palgrave Macmillan, New York.
 11. Kwiecień, J., 2010., Dwie strony Fair Trade, w: Żukrowska, K. (red.), 2010, Fair Trade w..., Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 159-195.
 12. Nawrot, K.A., 2014, Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej. Przyczynek do ekonomii rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 13. PSSH "Trzeci Świat i My", 2015, Miasta przyjazne dla SH, http://www.sprawiedliwyhandel.pl/web/guest/miasta-sprawiedliwego-handlu [dostęp: 17.01.2016].
 14. Sidwell, M., 2008, Unfair Trade, http://www.adamsmith.org/sites/default/files/images/pdf/unfair_trade.pdf [dostęp: 18.01.2016].
 15. Spirewski, W., 2010, Sprawiedliwy handel. Solidarność na sklepowych półkach, w: Bąkiewicz, A., Żuławska, U. (red.), Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 366-381.
 16. Stefańska, M., Nestorowicz, R. (red.), 2015, Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers, Palgrave Macmillan, New York.
 17. Szymczak, A., Zysk, W., 2009, Sprawiedliwy handel jako forma pomocy krajom nierozwiniętym gospodarczo, w: Maciejewski, M., Wydymus, S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 308-310.
 18. Weitzman, H., The Bitter Cost of 'Fair Trade' Coffee, http://www.ft.com/cms/s/2/dl91adbc-3f4d-lldb-a37c-0000779e2340.html#axzz40pHYZlGb [dostęp: 27.01.2016].
 19. World Fair Trade Organization, 2014, About WFTO, http://wfto.com/about-us/about-wfto [dostęp: 26.11.2015].
 20. Wydick, B., 2014, 10 Reasons Fair-Trade Coffee Doesn't Work, Huffington Post, http://www.hufftngtonpost.com/bruce-wydick/10-reasons-fair-trade-coffee-doesnt-work_b_5651663.html [dostęp: 27.01.2016].
 21. Young Caritas, 2014, So funktioniert Fairtrade, http://www.youngcaritas.ch/infoservice/fairer-handel/so-funktioniert-fairtrade/ [dostęp: 20.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu