BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Krzysztof (Uniwersytet Zielonogórski), Stajniak Maciej (Instytut Logistyki i Magazynowania), Chojnacka Małgorzata (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
Tytuł
Zarządzanie infrastrukturą transportu drogowego w aspekcie rozwoju lokalnego na przykładzie województwa lubuskiego
The Road Transport Infrastructure Management in the Context of Development on the Example of the Province Lubuskie
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 445-458, tab., bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu, Transport drogowy, Rozwój regionalny
Transport infrastructure, Road transport, Regional development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie miejsca infrastruktury w rozwoju lokalnym, a w szczególności określenie zarządzania infrastrukturą transportu drogowego w aspekcie rozwoju lokalnego. Autorzy swoje rozważania weryfikują na przykładzie wybranego regionu - województwa lubuskiego. (fragment tekstu)

The influence of infrastructure on local and regional development is plain. Similarly, the local development determines the development of infrastructure. In the paper there is presented the influence of infrastructure on local development, particularly there is showed the meaning of infrastructure in the commune development and as well the activities of the local governments in development of infrastructure. Infrastructure is the most important instrument of influence the local policy on economic processes. The infrastructure creates also the chances for dynamics and development. The skills of local (commune) management, the skills of the local resources management are the main factors of local development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bubel D., Szymczyk K. (2016), The SmartFreight project as a superior way to cope with congestion and environmental negative externalities in urban areas, Transportation Research Procedia 16.
 2. Brdulak J. (2005), Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, Wyd. SGH, Warszawa.
 3. Brol R. (2004), Ekonomika i zarządzanie miastem, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław.
 4. Brol R. (1998), Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Red. M. Obrębalski, wyd. AE, Wrocław.
 5. Brzozowska A. (2013), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w procesie zarządzania gospodarstwami rolnymi, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 6. Gołembska E. (red), (2010), Kompendium wiedzy o logistyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Huk K. (2015), Logistyka miejska a społeczna odpowiedzialność biznesu: wspólne obszary zainteresowania, [w:] "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 249.
 8. Kadłubek M. (2014), Urban transport areas with regards to sustainable development on example on Częstochowa City, "Economy & Business", Vol. 8.
 9. Kurzynowski A. (2003), Polityka społeczna, Wyd. SGH, Warszawa.
 10. Markowski T., Stawasz D. (2001), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Nowakowska-Grunt J. (2014), Strategiczne aspekty polityki regionalnej w Polsce na przykładzie klastra logistycznego w województwie łódzkim, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", t. 27 (2) "Zarządzanie strategiczne: rozwój koncepcji i metod", Wałbrzych.
 12. Perzyńska A., Witkowski K. (2016), The use of instruments of logistics and marketing in transport enterprises in lubuskie voivodeship, LogForum, Vol. 12.
 13. Raporty Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Zielonej Górze, Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w 2013, 2014, 2015 roku (materiał wewnętrzny ZDW Zielona Góra).
 14. Rydzykowski W., Wojewódzka-Król. K. (2008), Transport, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2013), Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030), Warszawa, 22 stycznia 2013 r.
 16. Witkowski K. (2008), Inwestycje infrastrukturalne w rozwoju lokalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 11.
 17. Witkowski K. (2008), Zarządzanie infrastrukturą w aspekcie rozwoju lokalnego, [w:] Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, red. nauk. K. Malik, T. 2, Opole, Wydaw. Instytut Śląski Sp. z o.o.
 18. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju, Raport Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (2014), Warszawa, www.mir.gov.pl.
 19. http://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura, 08.09.2016 r.
 20. www.administracja.info/rozwoj.doc
 21. GUS - Portal Informacyjny, http://stat.gov.pl/, 12.09.2016 r.
 22. GDDKiA - Serwis Informacyjny, http://www.gddkia.gov.pl/, 12.09.2016 r.
 23. http://conadrogach.pl/ - Informacje o drogach w Polsce
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu