BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwoczyńska Bogusława (University of Agriculture in Krakow), Piech Izabela (University of Agriculture in Krakow), Sagan Wojciech (Services Enterprise Geodesy and Cartographic "GEOBIZ" in Poznan)
Tytuł
Presentation of Digital Terrain Models of Agricultural Areas Using Lidar Data
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/2, s. 1347-1361, fot., rys., bibliogr. 25 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Technologie cyfrowe, Oznaczenia geograficzne, Wizualizacja danych
Rural areas, Digital technologies, Geographical indications, Data visualisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Digital photogrammetry is one of the intensively developing areas of technical sciences. Increasing participation in the surveying works have digital devices and solutions giving new possibilities in creation of the appropriate map elements and models as well. A particular role to play has the laser scanning technology allowing to present surveyed space or area in the 3D form. Digital Terrain Models for agricultural areas obtained on its basis may be presented in different ways using professional software. Due to the fact, that in recent years almost the entire Poland was covered with laser scanning, collecting information about the Earth's surface in the form of a cloud of points with high accuracy is a relatively fast process and the results of their elaboration are widely used in many fields. The paper presents the methods of Digital Terrain Models visualization of agriculture areas for three different objects created on the basis of data derived from airborne laser scanning. The study included agricultural locations - two of them (Strzelce Wielkie and Kamionka Wielka) located in the Malopolskie Voivodship, the third - Mątowy Wielkie in Pomorskie Voivodship, in Żuławy. DTM visualizations were prepared in Macrostation, Terrasolid and Surfer 10 software. For the Mątowy Wielkie object the Digital Surface Model (DSM) was created additionally.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltsavias E., Favey E., Bauder A., Bösch H., Pateraki M . (2001). Digital surface modeling by Airborne laser scanning and digital photogrammetry for glacier monitoring. Photogrammetric Record, 17(98), 243-273.
 2. Bęcek K., Gawronek P., Klapa P., Kwoczyńska B., Matuła P., Michałowska K., Mikrut S., Mitka B., Piech I., Makuch M. (2015). Modelowanie i wizualizacja danych 3D na podstawie pomiarów fotogrametrycznych i skaningu laserowego. Rzeszów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie. ISBN 978-83-60507-29-2
 3. Borkowski A. (2005). Filtracja danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem metody aktywnych powierzchni. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Roczniki Geomatyki, Tom III, Zeszyt 4,36-42
 4. Borkowski A., Józków G. (2007). Ocena poprawności filtracji danych lotniczego skaningu laserowego metodą aktywnych powierzchni. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, 83 - 92.
 5. Borowiecki I. (2009). Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego dla celów opracowania NMT (ocena dokładności pomiarów lidarowych). Miżwidomczij Naukowo-Technicznij Zyrnik: Geodezija, Kartografija i Aerofotoznimanija. No.71. Lwów. Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej. 211-218.
 6. Buckley S., Schwarz E., Terlaky V., Howell J., Amott B. (2009). Terrestial Laser Scanning Combined with Photogrammetry for Digital Outcrop Modeling. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, 38 (B3), 75-80.
 7. Dorozhynskyy O. and Wrona T. (2003). Podstawy fotogrametrii. Kraków - Lwów. Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej.
 8. Głowienka E., Jankowicz B., Kwoczyńska B., Kuras P., Michałowska K., Mikrut S., Moskal A., Piech I., Strach M. and Sroka J. (2015). Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D. Rzeszów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły InżynieryjnoEkonomicznej z siedzibą w Rzeszowie. ISBN 978-83-60507-26-1
 9. Kolecka N. (2010). Wykorzystanie skaningu laserowego do modelowania powierzchni 3D - zastosowania w badaniach środowiska geograficznego. Numeryczne Modele Terenu w Kartografii. Wrocław. 122-131.
 10. Kraus K., Karel W., Briese C., Mandlburger G. (2006). Local accuracy measure for digital terrain models. Photogrammetric Record 2(116), 342-354.
 11. Kraus K. (2007). Photogrammetry. Geometry from Images and Laser Scans. Berlin. Walter de Gruyter.
 12. Kwoczyńska B. (2013). Błędy NMT i NMPT wynikające z automatycznej klasyfikacji chmury punktów pochodzących z lotniczego skaningu laserowego przy zastosowaniu oprogramowania TerrasScan. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Oddział Kraków, No 2/II/2013, 17-30
 13. Large A.RG. and Heritage G.L. (2009). Principles of 3D Laser Scanning. In: Laser Scanning for the Environmental - Sciences. G.L. Heritage, A.R.G. Large (red.). West Sussex: Wiley-Blackwell, 21-34.
 14. Liu X. and Zhang Z. (2008). LIDAR data reduction for efficient and high quality DEM generation. In: XXI Congress of the International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 3-11 Jul 2008, Beijing. China.
 15. Marmol U., Mikrut S., Moskal A. (2015). Integration of Image and Laser Scanning Data Based on Selected Example, DOI: 10.1515/ipc-2015-0008, https://www.researchgate. net/publication/276544374 date of access 15 april 2016
 16. Mikrut S., Kohut P., Pyka K., Tokarczyk R., Barszcz T. and Uhl T. (2016). Mobile Laser Scanning Systems for Measuring the Clearance Gauge of Railways: State of Play, Testing and Outlook. Sensors, 16(5), 683, DOI:10.3390/s16050683
 17. Mikrut S., Pyka K. and Tokarczyk R. (2012). Systemy do pomiaru skrajni kolejowej - przegląd i tendencje rozwojowe. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 23, 291 - 301, ISBN 978-83-61576-19-8
 18. Mikrut S., Marmol U., Będkowski K. (2006). Generowanie NMT i NMPT obszarów z pokrywą roślinną na podstawie danych lidarowych. https://www.researchgate.net/ publication/237414029 date of access 15 april 2016
 19. Papasaika H. and Baltsavias E. (2009). Fusion of LIDAR and Photogrammetric generated Digital Elevation Models. ISPRS Hannover Workshop 2009, www.isprs.org, date of access 10 may 2016.
 20. Piechocka N., Marmol U., Jachimski J. (2004). Stereometryczna weryfikacja DTM uzyskanego ze skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi - Warszawa. 447-459
 21. Reiss P. (2002). Combination of LIDAR, digital photogrammetry and terrestrial survey to generate high-quality dems. Geospatial Theory, Processing and Applications. ISPRS Commission IV Symposium 2002, www.isprs.org, date of access 10 may 2016.
 22. Sagan W. (2014). Opracowanie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu obiektu Brudzew na podstawie danych LIDAR-owych. Engenering's thesis made in the Department of Agricultural Land Surveying, Cadaster and Photogrammetry under the direction of Dr. Eng. Bogusława Kwoczyńska. University of Agriculture in Krakow 2014
 23. Shi Z. and Tang G. (2008). An Approach from Point Cloud plus Feature Data to GRID DEM. International Archives of the Photogrammetry. Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. 37, B3b.
 24. Sithole G. and Vosselman G. (2003). Report: ISPRS Comparison of Filters. ISPRS Commission III, Working Group 3, http://www.geo.tudelft.nl/ frs/isprs/filtertest
 25. Tarek Z. (2002). Skanowanie terenu laserem lotniczym. Geodeta 12/2002, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.2.099
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu